MENU

Naše hodnoty

 

1. Lidská a profesní důvěra. 
2. Podaná ruka u nás platí.
3. Gentlemanství není hendikep. Bezpečí pro naše ženy a děti.

4. Odpovědnost vůči stávajícím i budoucím generacím.
5. Dostupnost potřebných veřejných služeb s aktivním zapojováním občanské společnosti.
6. Odpovědné hospodaření s veřejnými prostředky. Efektivní správa a investice do majetku města.
7. Rovnovážný a udržitelný rozvoj všech městských částí včetně potřebné občanské vybavenosti.
8. Dostupné bydlení a kontinuální zlepšování podmínek pro život v Pardubicích.
9. V rovnováze a s respektem k přírodě. Stop jakýmikoliv výjimkám pro znečišťovatele.
10. Zachování společenských a kulturních hodnot České republiky včetně nezastupitelné role rodiny ve společnosti.