MENU

Kontaktní informace

Název koalice: Žijeme Pardubice

Kontaktní osoba: Adéla Štursová 

e-mail: info@zijemepardubice.cz
 
 

transparentní účet: 2802178184/2010

IČO: 14356813

Kontakt pro média:

Mgr. Jakub Rychtecký

E-mail: info@zijemepardubice.cz

tel.: +420 725 187 648