MENU

PaedDr. Světlana Divecká

Ředitelka základní školy
„DĚTI JSOU ZRCADLEM, JEHOŽ ODRAZ MÁME VE SVÝCH RUKOU.“
PaedDr. Světlana Divecká

Narodila jsem se v Pardubicích a celý svůj dosavadní život jsem prožila v Rosicích.

Po maturitě na gymnáziu Dašická jsem vystudovala učitelství pro I. stupeň na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Svoji odbornost jsem si průběžně rozšiřovala a doplňovala. Moje pedagogické začátky jsou spojené se základními školami v Přelouči a v Opatovicích nad Labem. V roce 1993 jsem začala učit v ZŠ Josefa Ressla, kde pracuji do současné doby. Učila jsem na I. i II. stupni, zastávala jsem pozici výchovného poradce. Od roku 2009 jsem ředitelkou této školy a snažím se společně s kolegy o to, aby „Resslovka“ poskytovala žákům všestranný rozvoj a byla pro ně bezpečným místem. Přesto, že učím již víc než 30 let, práce s dětmi mě stále baví. V dětech vidím velký potenciál a myslím si, že úkolem nás dospělých je děti podporovat, motivovat a být jim dobrým příkladem.
 
Ve volných chvílích ráda čtu cokoliv napínavého a dobrodružného. Jsem dlouholetou pravidelnou návštěvnicí pardubického divadla. Baví mě práce na zahradě, ruční práce a cestování.
 
 V roce 2014 jsem byla jako nestraník zvolena za Sdružení pro Pardubice do zastupitelstva městské části Pardubice VII. Od tohoto roku jsem také opakovaně členkou Komise pro výchovu a vzdělávání. 
 
A proč nyní „ŽIJEME PARDUBICE“? Nejvíc mě ovlivnili lidé, kteří za toto uskupení kandidují. Věřím jejich pracovitosti, zdravému rozumu a snaze udělat z Pardubic moderní město.