MENU

MUDr. Štěpánka Fraňková

lékařka, emeritní primátorka
„ROZHODNOST, ZKUŠENOST A ENERGIE PRO NAŠE MĚSTO.“
MUDr. Štěpánka Fraňková

Narodila jsem se a celý život žiji v Pardubicích. Jsem vdaná, mám jednoho dospělého syna, který také s rodinou žije v Pardubicích. Vystudovala jsem gymnázium Dašická a pak jsem absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, a to obor všeobecné lékařství. V roce 1989 jsem nastoupila na chirurgické oddělení Pardubické nemocnice a po složení atestace I. stupně z chirurgie jsem přešla na oddělení úrazové chirurgie, kde pracuji dodnes. Získala jsem atestaci z chirurgie II. stupně a nástavbovou atestaci z úrazové chirurgie.  

Od roku 2002 jsem zastupitelkou města Pardubic. V roce 2007 jsem se stala náměstkyní primátora pro školství, sociální věci, zdravotnictví a cestovní ruch, a to jako členka Sdružení pro Pardubice. V roce 2010 jsem se stala poslankyní jako nestraník na kandidátce Věcí veřejných. Svůj mandát jsem předala ve chvíli, kdy jsem se stala na podzim 2010 primátorkou města Pardubice, protože nevnímám pozitivně kumulaci funkcí. Od roku 2012 do roku 2019 jsem byla členkou České národní delegace ve Výboru regionů Evropské unie. Několik volebních období jsem také byla členkou krajského zastupitelstva.

Po skončení mandátu primátorky jsem se v roce 2014 vrátila do Pardubické nemocnice, kde jsem působila na oddělení ortopedie a úrazové chirurgie. V roce 2017 jsem se stala ředitelkou Pardubické a Chrudimské nemocnice a vedoucí projektu Centrálního urgentního příjmu. Od roku 2019 jsem vedoucí emergency a Komplexu chirurgických a úrazových ambulancí. I v době, kdy jsem byla političkou, jsem neztratila kontakt s chirurgií a pravidelně jsem několikrát měsíčně sloužila pohotovostní služby. Svoji profesi miluji a Pardubická nemocnice je opravdu mou srdeční záležitostí.  

V roce 2018 jsem ukončila své členství ve Sdružení pro Pardubice a SNK ED. Byla jsem zklamaná, smutná a rozčarovaná, ale při sledování práce Jakuba Rychteckého jsem opět získala naději a chuť „do toho jít“. Že to má ještě smysl. Uvědomila jsem si, že mne politika a starost o věci kolem nás je mi stále velmi blízká. Za důležité považuji zachovat si při rozhodování nadhled a zdravý rozum. Myslím, že mám za sebou velmi bohaté zkušenosti jak ze svého profesního, tak i politického života, a tak doufám, že budu přínosem nejen pro tým Žijeme Pardubice, ale především pro obyvatele Pardubic samotných.