MENU

Michal Javůrek

Správce IT, předseda SVJ, člen komise rady Města pro strategii a smart city
„TROJKA CELÝM SRDCEM.“
Michal Javůrek

Narodil jsem se v roce 1968. Studoval jsem v Pardubicích, kde jsem v roce 1986 složil maturitní zkoušku a nastoupil do známého podniku Tesla Pardubice.

Po listopadu 1989 jsem se zapojil do politického a občanského života, nejprve jako mluvčí Občanského fóra na jednom z provozů Tesly Pardubice. Později v roce 1990 jsem se stal členem Občanského hnutí a pracoval v jeho okresní platformě. V politice jsem si prošel přirozeným vývojem a před cca 13 lety jsem se stal členem ČSSD.

Aktivně se již 17 let věnuji práci v bytovém družstevnictví a to nejen jako místopředseda společenství vlastníků na Dubině, ale i jako předseda společenství v jednom z dalších domů.

Názory a podněty nájemců bytů v bytových domech aktivně řeším i v rámci SBD Družba Pardubice.

Jsem několik let členem Komise rady města Pardubice pro strategii a Smart city, která sdružuje zástupce stran, hnutí a odborníky, kteří vyjadřují své stanovisko v zásadních otázkách strategie města, včetně dotační politiky a rozvoje města.

Mojí profesí je správa informačních technologií a počítačových sítí. V tomto oboru se pohybuji již přes 25 let na různých pracovních pozicích. Volný čas, kterého není mnoho, věnuji aktivnímu odpočinku a profesnímu vývoji. Jsem rozvedený, syn Michal studuje na Univerzitě Pardubice.

Vím, ze svých zkušeností, že problémy a výzvy se řeší s jasnou vizí výsledku nejlépe v širším kolektivu, kde jakýkoliv podnět, může přinést významný posun k cíli. Proto jsem rád, že mohu být součástí týmu opravdových profesionálů a „srdcařů“ ze „Žijeme Pardubice.

V práci pro náš městský obvod bych chtěl využít svých dosavadních životních a profesních znalostí ke zlepšení spokojenosti nás všech s kvalitou bydlení a života. Chci navázat na dosavadní vývoj a věnovat se s týmem „Žijeme Pardubiceem aspektům soužití, počínaje bezpečností, dopravou, kulturou, možnostmi rozšíření volnočasových aktivit. Směřovat k celkové regeneraci našeho městského obvodu tak, aby odpovídalo moderním trendům 21. století. Jsem přesvědčený, že máme zkušenosti a odvahu změnit věci budoucí.