MENU

Mgr. Miloš Adamů, MBA

ředitel domu dětí a mládeže, pořadatel festivalu Zrcadlo umění
„POMÁHÁME ODHALOVAT TALENTY PRO LEPŠÍ ŽIVOT NÁS VŠECH.“
Mgr. Miloš Adamů, MBA

S městem Pardubice jsem jako hrdý rodák spjatý celý život. Jsem šťastně ženatý a s manželkou, která pracuje v Pardubické nemocnici, máme dospělou dceru studující na vysoké škole sociální pedagogiku. Po absolvování pedagogické školy v Litomyšli jsem pokračoval ve studiu historie na Univerzitě Hradec Králové a Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2017 jsem pak vystudoval školský management. Od roku 1994 pracuji v Domě dětí a mládeže ALFA v Pardubicích. Od vedoucího technického oddělení a později zástupce ředitelky jsem se v roce 2006 stal ředitelem. V roce 2014 jsem převzal další odloučené středisko DELTA a od roku 2018 Kulturní středisko Hronovická. Od roku 2021 působím také jako místopředseda kulturní komise při Radě města Pardubice.

Mým celoživotním koníčkem je historie, kterou jsem vystudoval. Specializuji se na nejnovější evropské dějiny, které mi pomáhají v lepším pochopení současných problémů. Dalšími zájmy jsou fotografie – vyučuji děti a dospělé a modelaření, které je výborným odpočinkem a načerpáním nových sil.

V oblasti školství pracuji 28 let, ve vzdělávání dětí, mládeže a dospělých mám zkušenosti a přehled. Dále spolupracuji v oblasti práce s talentovanou mládeží a vytváření podmínek pro její cílevědomý růst a nastavování co nejvhodnějších možností pro výběr zaměstnání. Všechny tyto vědomosti a znalosti jsem připraven předat našemu městu.