MENU

Mgr. Jan Mandys, Ph. D.

vysokoškolský pedagog Univerzity Pardubice, vedoucí pracovní skupiny komunitního plánování
Mgr. Jan Mandys, Ph. D.

V Pardubicích žiji 43 let. Pouze na 5 let jsem si odskočil studovat Filozofickou fakultu Ostravské univerzity. Od roku 2018 bydlím se svou rodinou v Rosicích, kam jsem se přestěhoval ze středu města.

Pracuji na Fakultě ekonomicko – správní Univerzity Pardubice jako akademický pracovník, což jinými slovy znamená vysokoškolský učitel a vědec. Před tím jsem pomáhal budovat nízkoprahové sociální služby pro osoby bez přístřeší v Pardubicích a za sebou mám i zkušenost z magistrátu, kde jsem pracoval jako sociální kurátor a romský poradce. Od roku 2007 vedu pracovní skupinu komunitního plánování sociálních služeb, která se zabývá cizinci, menšinami a ostatními nejvíce sociálně vyloučenými lidmi. V profesním životě se nejvíce zabývám sociologií, sociální patologií, komunikací a psychologií. V rámci své vědecké praxe spolupracuji na praktických úkolech s magistrátem i krajským úřadem. Podílel jsem se na vzniku krajské koncepce rodinné politiky, pro město vytvořil analýzy na téma sociálních služeb a dostupnosti bydlení. Poslední volební období jsem členem Komise pro sociální a zdravotní věci.

Je tedy zřejmé, že se nejvíce orientuji v sociální problematice. Na straně druhé se však zajímám o život obecně. Snažím se neustále objevovat věci okolo sebe a vidět je z druhé strany a spojovat lidi. Nemám rád liknavost, lhostejnost a sobectví. Jsem nadšeným trempem, cyklistou, fotografem a samozřejmě manželem a otcem svých skvělých dětí.