MENU

Ing. Ondřej Charvát

projektový manažer, předseda klubu a trenér karate
„RESPEKT JEDEN KE DRUHÉMU NEJEN NA TATAMI.“
Ing. Ondřej Charvát

Narodil jsem se před 33 lety v Kolíně a od střední školy až dodnes se pohybuji v Pardubicích s výjimkou jednoho roku, který jsem během studií na Univerzitě Pardubice strávil v Dánsku. Po absolvování Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích jsem nastoupil na Univerzitu Pardubice obor Informační technologie. Tento obor jsem úspěšně dokončil a získal titul Ing. Souběžně s oborem IT se od 18 let věnuji roli trenéra karate, kde jsem letos dostudoval na Univerzitě Karlově v Praze na FTVS a získal nejvyšší trenérské vzdělání - licenci A. V současné době v Pardubicích na Dukle vychovávám své dva malé syny, kteří se i přes nízký věk pomalu také rozkoukávají ve sportu. :)

10 let se v Pardubicích v roli předsedy a trenéra Karate Lions Pardubice z.s. věnuji mládeži, kde se snažíme za použití moderních technologií a tréninkových postupů vychovávat mladé sportovce v duchu tradičních hodnot karate. Kromě široké členské základny je za činností klubu vidět celá řada sportovních úspěchů na nejvyšších soutěžích Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, kam se závodníky jezdím v roli viceprezidenta České Unie Shotokan Karate pro reprezentaci státu. Sám jsem stále aktivním závodníkem na nejvyšších soutěžích a tak mohu našim mladým reprezentantům předávat praktické zkušenosti a zároveň sám také vidím reálné potřeby sportovců a jejich tréninkového zázemí.

V roce 2017 jsem byl ředitelem Mistrovství Evropy karate, které se konalo v Dašické hale a poté dva roky za sebou ředitelem soutěže světového poháru v karate - Pardubice Open. Po covid přestávce se světové karate znovu do Pardubic vrací - tentokrát jako Mistrovství světa v Enteria aréně, kde budu znovu zastávat roli ředitele turnaje a kde se budu společně s týmem pořadatelů mimo jiné snažit oslovit a motivovat dětské diváky a mládež v našem regionu ke sportu.

Od vysoké školy se pohybuji v oboru technologií, kde jsem se postupně vypracoval od nejnižších až do řídících a koordinačních pozic. Poslední roky vedu a koordinuji projekty pro velké mezinárodní společnosti.

Jsem přesvědčen, že sport je klíčovou složkou společnosti, která působí preventivně v celé řadě oblastí. Ať už zdravotní, přes sociální, až po prevenci kriminality. Díky svému vzdělání mohu pomoci s rozvojem této oblasti v dalších letech a se zavedením nových trendů.

S výhodou technického vzdělání a zkušeností s vedením velkých projektů mohu také pomoci při zavádění nových technologií, IT řešení a modernizace, jako je například smart city.