MENU

Ing. Miloš Vendolský

geodet, emeritní zástupce ředitele Zeměměřického a katastrálního inspektorátu
Ing. Miloš Vendolský