MENU

Ing. Miloš Vendolský

geodet, emeritní zástupce ředitele Zeměměřického a katastrálního inspektorátu
Ing. Miloš Vendolský

Narodil jsem se v obci Rohozná u Poličky, kde jsem žil do svých 15 let. Poté jsem odešel studovat do Brna, kde jsem nejdříve ukončil středoškolské vzdělání na střední průmyslové škole stavební a poté vysokoškolské vzdělání na Vysokém učení technickém, stavební fakultě, oboru geodézie a kartografie. Po absolutoriu jsem nastoupil do zaměstnání v tehdejším národním podniku Geodézie Pardubice a pracoval na různých odborných pozicích v tomto podniku až do roku 1990. Jako geometr jsem se podílel na zhotovování nových katastrálních map, prováděl různé vytyčovací a zaměřovací práce na stavebních objektech jako například při stavbě lyžařských můstků pro mistrovství světa v letech na lyžích v roce 1983 v Harrachově či dále na vojenských či sportovních stavbách ve Špindlerově Mlýně a obecně při mnoha dalších geodetických činnostech ve východních Čechách (zejména v Krkonoších), ale i na Slovensku. Po roce 1990 jsem krátce pracoval v soukromé sféře opět jako geodet a od roku 1994 jsem až do odchodu do penze pracoval ve státních službách, nejdříve na katastrálním úřadu v Pardubicích a poté na zeměměřickém a katastrálním inspektorátu v Pardubicích, kde jsem svoji zaměstnaneckou činnost ukončil v roce 2019 na pozici zástupce ředitele inspektorátu.

V roce 1979 jsem se oženil a od té doby trvale žiji v Pardubicích. S manželkou jsme vychovali dva syny a v současnosti si mohu užívat přítomnosti tří vnoučat. Protože mám silné sociální cítění, vstoupil jsem v roce 2008 do sociální demokracie. Tato strana se vždy nejvíce angažovala a angažuje v prosazování práv zaměstnanců a v pomoci sociálně znevýhodněným občanům. Za sociální demokracii jsem po dvě volební období hájil práva občanů v místní komisi v Jesničánkách, což je část místního obvodu Pardubice V a již třetí volební období se snažím v magistrátní komisi pro pozemky a reklamu prosazovat na celoměstské úrovní nejlepší řešení v předmětných věcech pro blaho všech občanů Pardubic.

Mimo svých bývalých pracovních aktivit jsem se dlouhé roky věnoval a i nadále věnuji genealogii, kterou považuji za svůj největší koníček. Mezi další koníčky mohu považovat luštění sudoku či křížovek, čímž se snažím udržovat svoji duševní svěžest. Pracovní kondici si pak držím péčí o zahradu či dům, které v Pardubicích s manželkou vlastníme.

Jsem přesvědčený, že mohu nabídnout svoje životní a profesní zkušenosti při řešení různých problémů při fungování samosprávy na úseku majetku a nemovitostí města Pardubice.