MENU

Ing. Lenka Pařízková

tajemnice a jednatelka Sokolské župy Východočeské -Pippichovy, starostka Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I
„POMÁHÁME UDRŽET ODKAZ NAŠICH PŘEDKŮ.“
Ing. Lenka Pařízková

Narodila jsem se a celý život žiji v Pardubicích. Je mi 59 let a s manželem jsme vychovali dvě dcery, které se svými rodinami taktéž žijí v našem krajském městě. Díky dcerám se naše rodina již rozrostla o další generaci, dvě vnučky a jednoho vnuka. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze. Svoji profesní kariéru jsem začínala v pardubické Tesle. Po návratu do pracovního procesu z mateřské dovolené jsem zamířila do oblasti pojišťovnictví, kde jsem zastávala různé manažerské pozice. Nyní pracuji jako tajemnice v Sokolské župě Východočeské-Pippichově, která je především servisním centrem a metodickým pomocníkem pro 65 tělocvičných jednot po celém Pardubickém kraji, ale také místem, kde zajišťujeme řadu dalších aktivit, jako jsou župní sportovní přebory, různé druhy školení a seminářů. Organizačně zajišťujeme celostátně vypsané projekty, jako jsou např. workshopy pro děti z mateřských škol, zapojených do projektu „Se Sokolem do života, aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky , Sokolská kapka krve, Noc sokoloven atd. V letošním roce je také župa pověřena organizací celostátního přeboru v sportovní všestrannosti mladšího žactva a projektu Sokolgym – Sokolské Pardubice. Má práce je mým skutečným koníčkem a druhým životem. Záležím mi na každé jednotě župy bez ohledu na její velikost a ctím historii a poslání Sokola. V pardubické tělocvičné jednotě vedu hodiny cvičení jako vedoucí cvičitelka předškolního žactva, což je pro mne, kromě vlastních vnoučat, největším potěšením. Ráda působím také i na hodinách cvičení žen a mužů jako cvičitelka zdravotní tělesné výchovy, zároveň se aktivně účastním Všesokolských sletů a vystupuji v hromadných skladbách. Od roku 2001 jsem, s malou tříletou přestávkou v minulém volebním období, také ve funkci starostky tělocvičné jednoty.

Myslím, že mohu nabídnout své dlouholeté zkušenosti z oblasti sportu pro všechny. Chtěla bych pomoci v prosazování podpory pohybu a sportu, zařazení pravidelné pohybové aktivity do každodenního života. Chtěla bych prosazovat a zdůrazňovat, že pravidelný pohyb je nedílnou součástí péče o naše zdraví. Je nutné podporovat financování sportu pro všechny, protože tyto aktivity mají zásadní význam pro celou společnost. Lepší zdravotní stav populace může pomoci najít úspory na zdravotní péči. K tomu je samozřejmě nutné vytvářet vhodné podmínky. Důležitým důvodem mojí kandidatury je moje spojení s hnutím 3PK Pro prosperující Pardubický kraj, za které jsem členkou zastupitelstva kraje, a které v čele s hejtmanem kraje podporuje koalici Žijeme Pardubice.