MENU

Ing. Jiří Rozinek

ekonom, zastupitel města, člen finančního výboru města
„SLUŠNOST, RESPEKT A ÚCTA K ZÁKLADNÍM HODNOTÁM.“
Ing. Jiří Rozinek

Narodil jsem se a celý svůj život žiji v Pardubicích. Jsem ženatý, mám tři dcery a jednoho syna. Po absolvování stavební průmyslovky v Hradci Králové jsem vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonomicko-matematické výpočty. Po škole jsem nastoupil do podniku VCHZ Synthesia, kde jsem pracoval zprvu jako matematik-analytik a posléze na úseku organizace a informací. Od roku 1992 do roku 2010 jsem poté pracoval v oblasti bankovnictví, finančnictví a dotační politiky.

Zastupitelem města Pardubic jsem se stal poprvé v roce 2002. Věnoval jsem se převážně rozpočtu města, ekonomice a financím. Po volbách v roce 2010 jsem byl zvolen náměstkem primátorky a v roce 2014 jsem byl zvolen 1. náměstkem primátora. V této pozici jsem setrval až do roku 2018.

V mládí jsem se věnoval hlavně lehké atletice, několik let jsem byl členem českého juniorského reprezentačního týmu. Poté jsem provozoval rekreační sport – běh, lyžování, fotbal, turistiku a cykloturistiku. Mimo to mne zajímá historie.

Našemu městu chci nabídnout své dlouholeté zkušenosti jak profesní, tak z oblasti fungování samosprávy, a to především se zaměřením na ekonomiku a rozpočet.