MENU

Dr. Daniel Spálenka, MBA

jednatel společnosti
Dr. Daniel Spálenka, MBA

Narodil jsem se před 49 lety v Praze odkud v roce 1985 celá naše rodina emigrovala do Německa, kde jsem u Norimberka následně vyrůstal. 

Po střední škole jsem sloužil jako voják z povolání u německého letectva, kde jsem také absolvoval inženýrské studium strojírenství se zaměřením na vzdušné a kosmické techniky. Následně jsem studoval v USA, Austrálii, Malajsii, Německu, ale i na pražské VŠE několik postgraduálních studií.

V Praze jsem se také seznámil s matkou našich dětí, o které nyní střídavě pečujeme. Jsou středem mého života, a proto jsem se také přestěhoval do Pardubic, kde se nyní v rámci mého dlouholetého členství v německé i české sociální demokracií snažím naším občanům zlepšit podmínky života.

Aktivně se podílím na koňském životě jako člen dozorčí rady Dostihového spolku, kde se mi povedlo navázat vynikající kontakty s německými dostihovými spolky. Nejen v této práci bych chtěl pro naše město pokračovat i nadále.