MENU

Bc. Marcela Nováčková

ředitelka mateřské školy, pedagog
„ÚSMĚV DĚTÍ JE NÁM TOU NEJVĚTŠÍ ODMĚNOU.“
Bc. Marcela Nováčková

Narodila jsem se v Kolíně. Své dětství jsem prožila nedaleko, a to ve Starém Kolíně. Po základní škole jsem studovala na Gymnázium a Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi. Od té doby jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole. S Pardubicemi se můj život spojil v roce 1985, kdy jsme se s manželem přestěhovali do Pardubic. Od té doby je můj osobní, ale i pracovní život spojen s naším městem. Celých 21 let jsem pracovala jako učitelka v Mateřské škole na Dubině. Od roku 2011 působím ve funkci ředitelky v Mateřské škole Brožíkova v Polabinách. Pří práci se mi podařilo v roce 2013 úspěšně dokončit studium školského managementu na Univerzitě Karlově v Praze.

S manželem máme dvě, dnes již dospělé, děti, díky kterým jsem také dvojnásobnou babičkou. Kromě pracovních aktivit se snažím svůj volný čas trávit především se svými vnoučky a s manželem na chalupě. Baví mne také práce na zahradě, kreativní tvoření, vaření a podobně. To vše je pro mě příjemnou relaxací.

Osobně bych v týmu Žijeme Pardubice chtěla přispět svými zkušenostmi v oblasti předškolního vzdělávání, a to jak z pozice učitelky, tak i z pozice ředitelky největší mateřské školy v Pardubicích. Můj vztah k Pardubicím je opravdu silný. Prožila jsem tady své mládí, vychovávala své děti, je tu můj domov. Bude mi ctí, podílet se na jakémkoliv rozvoji tohoto aktivního a krásného města.