MENU

ZŠ npor. Eliáše by mohla být o čtyři třídy družiny bohatší

ZŠ npor. Eliáše by mohla být o čtyři třídy družiny bohatší

Zastupitelé města Pardubic na svém dnešním jednání odsouhlasili investiční záměr, jehož výsledkem by měly být nové třídy školní družiny v objektu základní školy npor. Eliáše. Ty by se nacházely v pavilonu F a spolu s opravou venkovního prostoru by nabídly volnočasové vyžití vyššímu počtu dětí.

Prostory, které jsou v majetku města, původně využívala společnost Služba škole, její činnost však v areálu skončila. „Objekt se nachází přímo v areálu školy a navazuje na provoz této největší pardubické základní školy. Nyní máme hotový návrh stavby od JA Architekti s předpokládaným propočtem investičních nákladů 42 milionů korun. Abychom objekt mohli vrátit zpět potřebám pardubického školství, potřebuje kompletní rekonstrukci včetně kanalizace, rozvodů elektřiny a podobně. Jelikož škola nové prostory a navýšení kapacity družiny opravdu potřebuje, toto je z našeho pohledu nejlepší a nejefektivnější řešení, jak situaci vyřešit. Tři učebny jsou přitom navrženy tak, aby je v budoucnu bylo možné adaptovat na kmenové třídy, čímž bychom v případě potřeby operativně navýšili kapacitu příslušného školského obvodu, “ informuje o záměru náměstek pro školství Jakub Rychtecký a dodává, že stejně tak projekt počítá s potřebnými úpravami v okolí objektu, kde je nutné opravit stávající asfaltový povrch a zazelenit ho.

Stávající situace je taková, že 3 oddělení využívají prostory školní družiny, zbylých šest 6 oddělení našlo své zázemí v kmenových třídách prvního stupně. „Takové řešení je však nedostačující. Třídy by se během dne neměly měnit na zázemí pro volnočasové aktivity, které má i co se vybavení týče zcela jiné potřeby. Velmi kvalitně zpracovaný návrh počítá se 4 odděleními školní družiny včetně zázemí pro žáky i zaměstnance, vybudováním šaten, kuchyňky, sociálního zařízení, skladů, kabinetů i denní místnosti právě pro personál, zkrátka všeho, co pro provoz potřebujeme, “ vysvětluje ředitel ZŠ npor. Eliáše František Němec, který přípravu projektu po odborné stránce připomínkoval. Venkovní prostor, který bude na družinu navazovat, se také dočká několika změn. Plochy budou zpevněny a oploceny, děti zde budou moci využívat nové herní prvky a bude zde vybudován také sklad hraček a sportovního vybavení, aby nebylo nutné věci neustále přenášet.

Návrh stavby přinesl dvě varianty řešení rekonstrukce – redukovanou a plnou, kterou doporučil jak projektový tým, tak komise pro výchovu a vzdělávání a kterou dnes schválilo také zastupitelstvo. Plná verze přitom rozsahem kopíruje etapu redukovanou, doplněna je však o přesun zemního valu na pozemku školy směrem k přístavbě a vytvoření přirozeného nástupu na střechu, pochozí střešní terasu a přístupové schodiště na střechu. „Návrh stavby počítá i s vegetační střechou na objektu školní družiny i přístavby a fotovoltaickou elektrárnou na střeše družiny. Vedle investičního záměru v plné verzi zastupitelé schválili i pokrytí částky 3 miliony korun v rozpočtu města, abychom mohli zajistit všechny stupně projektové dokumentace. Samotná stavba by se mohla realizovat v letech 2025–2026, přičemž město bude hledat také možnou dotační výpomoc včetně prostředků určených na snižování energetické náročnosti budov, “ uzavírá náměstek Rychtecký. Předložený návrh přitom je v souladu se strategií města, Strategií školství Pardubic 2030 a akčním plánem školství pro letošní rok.

Zdroj: tiskové oddělení MMP