MENU

ZŠ a MŠ v Pardubičkách se rozrostou o desítky míst

ZŠ a MŠ v Pardubičkách se rozrostou o desítky míst

Navyšujeme kapacitu ZŠ a MŠ v Pardubičkách. Před volbami jsme slíbili, že přístavbou základní školy a úpravou mateřinky vytvoříme více míst pro školáky a předškoláky. To už je v procesu, jelikož jsme požádali architekty, aby během 20 týdnů vytvořili návrh úprav.

 

„Studie bude řešit vlastně dvě navýšení kapacit v rámci jednoho projektu. Součástí návrhu bude vznik nové třídy a zkapacitnění školní kuchyně mateřské školy Čtyřlístek, která v současné době funguje také jako výdejní místo pro děti z přilehlé základní školy, a navýšení kapacity základní školy Kyjevská včetně přístavby nové výdejny obědů. Tyto úpravy nám přitom umožní za minimální náklady co nejefektivněji upravit školní objekty tak, aby mohly sloužit vyššímu počtu dětí, kterých zde podle našich dat, a i vzhledem k nově vybudované čtvrti Nová Tesla, přibývá, “ popsal projekt náš náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký.

Rekonstrukce MŠ Čtyřlístek zvýší kapacitu vývařovny o 70 až 90 míst a ze současné výdejny jídel, kterou nyní využívají žáci ZŠ, vznikne nová třída pro 25 dětí. Přístavba k ZŠ Kyjevská přinese dvě nové třídy a jednu družinu, sborovnu pro 15 pedagogů, rozšíření zázemí pro personál a žáky, úpravu šaten a toalet, a především novou školní jídelnu s kapacitou 180 žáků. „Upraveno bude i okolí základní školy, jelikož součástí přístavby bude vybudování hřiště, respektive sportovního kurtu a dopadových ploch ke stávajícím herním prvkům, úprava zahrady a venkovních prostor a vybudování osmi parkovacích míst přímo v areálu školy, “ dodává Jakub Rychtecký. 

Studii všech těchto úprav vytvoří Eduard Sojka architektonický ateliér s.r.o., který s nabídkovou cenou téměř 230 tisíc včetně DPH vyhrál ve výběrovém řízení.