MENU

V Masaryčkách Pardubicím postavíme novou školu s minimálně 540 místy. Návrh stavby schválen

V Masaryčkách Pardubicím postavíme novou školu s minimálně 540 místy. Návrh stavby schválen

Čtvrtý školský obvod by v Pardubicích mohla posílit nová základní škola, která by měla vzniknout v areálu Masarykových kasáren. Dnes o tomto investičním záměru jednali radní města, kteří jej ke schválení doporučili také pardubickým zastupitelům. Škola by posloužila přes 500 žákům a výrazným způsobem by tak pomohla rozšířit kapacity škol na území města.

„Cílem projektu ZŠ T. G. M v Pardubicích je vytvoření nových prostor základní školy o kapacitě 540 žáků. V rámci projektu počítáme s vybudováním stravovacího prostoru zahrnujícího jídelnu a vývařovnu s kapacitou 615 jídel, minimálně 18 kmenových učeben, odborné učebny, školní družiny, knihovnu, jazykové a IT učebny a další prostory sloužící například k výuce hudební a výtvarné výchovy a dalších předmětů. Co se pohybových aktivit týče, škola bude disponovat tělocvičnou, gymnastickým sálem a multifunkčním venkovním sportovištěm i dostatečně prostorným a kvalitním zázemím pro personál a vedení školy. V návrhu stavby je tak myšleno opravdu na vše, inspiraci jsme navíc čerpali z již postavené Základní školy v Jesenici, která je plně funkční a postavená s dotační podporou, od státu“ vysvětluje náměstek pro školství Jakub Rychtecký a lídr Žijeme Pardubice (Sdružení ČSSD, ProPce21 a nezávislých kandidátů) s podporou 3PK - pro prosperující Pardubický kraj. Návrh stavby, který radní schválili na svém jednání doporučila také komise pro výchovu a vzdělávání počítá i s parkovacími místy, navržená varianta parkovacího stání však ještě není definitivní.

Nová škola je potřebná! Postupujeme podle Strategie školství Pardubic 2030

Výstavbu nové ZŠ v areálu „Masaryček“ podpořila také demografická studie, kterou si město nechalo zpracovat od společnosti, jež stojí také za tvorbou Strategie školství pro město Pardubice. „Z provedené analýzy vyplývají klíčové závěry. Od roku 2020 nastupují do škol silné populační ročníky, ty slabší naopak budou odcházet, roste nám počet obyvatel. Navíc se v posledních letech zvýšil počet dětí cizí národnosti, kteří přicházejí za pracujícími rodiči do Pardubic. Vzhledem k plánovaným developerským projektům lze očekávat, že se počet dětí s povinnou školní docházkou v nadcházejících letech ještě navýší. Povinností města přitom je zajistit těmto dětem místo v mateřských a základních školách, a právě výstavba ZŠ v areálu Masarykových kasáren se nám jeví jako nejefektivnější, nejrychlejší a dle zpracovatele studie optimální řešení, jak koncepčně navýšení kapacit ve městě zajistit.  Jedná se o pozemky města, právě čtvrtý školský obvod potřebuje navýšení kapacit nejvíce, výstavba úplně nové školy je lepší cestou než obtížné a limitované přístavby škol v obvodě, “ podotýká náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že rozšíření kapacit MŠ a ZŠ v oblasti Dukla, Višňovka je také jedním z hlavních opatření Strategie školství města Pardubic, kterou Zastupitelstvo města Pardubic schválilo v říjnu 2020. Samotný návrh stavby s umístěním školy v Masarykova kasárna je součástí zastupitelstvem schváleného akčního plánu Strategie školství Pardubic 2030 v roce 2022.

O osudu území bývalých kasáren zastupitelé jednali už v roce 2018, kdy hlasovali o pokrytí nákladů spojených s analýzou potenciálu, podmínek přestavby, využití celého areálu a v neposlední řadě také zpracování konceptu případných veřejných investic Masarykových kasáren. Návrh však tehdy neprošel. Město budoucnost Masarykových kasáren město navíc řeší od doby, kdy je převzalo od armády, studie, kterou dříve vypracoval odbor hlavního architekta, je však nyní poplatná své době. V roce 2021 byl proto schválen návrh na soutěž obdobného formátu, jako tomu bylo v případě Tesly Kyjevské. "U takových  projektů a brownfieldů velkého rozsahu území, kde se počítá s výstavbou pro bydlení, je třeba na prvním místě vždy myslet na občanskou vybavenost, nejenom maximální výtěžnost území, " komentuje radní města Ludmila Ministrová z Žijeme Pardubice, proč návrh stavby a investiční záměr podpořila na radě města i zastupitelstvu.

Výstavba úplně nové školy má výrazný dotační potenciál ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dotačního titulu, který Vláda ČR poprvé vypsala v roce 2021. Celkové investiční náklady na školu dle návrhu stavby na 544,5 milionu korun včetně DPH, dotace z programu MŠMT by podle našich propočtů a pravidel programu mohla činit až 432 milionů korun, “ vysvětluje náměstek Rychtecký s tím, že šance by mohla být vysoká, neboť i ministerstvo považuje Pardubice za rizikovou situaci. V této souvislosti finalizujeme data pro ministerstvo, které si je od nás vyžádalo. Radnice tím chce předejít situaci na S. K. Neumanna, kde developer zahájil výstavbu bytů na pozemcích, které nevlastní město. 

Investiční záměr výstavby ZŠ T. G. M již podpořili radní města a ve čtvrtek 23. června i zastupitelé na svém jednání. "Mám radost, že zvítězil zdravý rozum a ne zájmy develeporů nebo teoretici a předvolební rétorika. Okamžitě zahajujeme práce na přípravě výběrového řízení na projektanta, jehož úkolem bude zpracování všech stupňů projektové dokumentace," uzavírá Rychtecký s tím, že samotná stavba by pak mohla odstartovat na přelomu roku 2024 a 2025.

S přispěním zdroje: web statutárního města Pardubice