MENU

Území uprostřed Automatických mlýnů už nebude beze jména

Území uprostřed Automatických mlýnů už nebude beze jména

Prostranství mezi objekty Winternitzových automatických mlýnů, které v současné době procházejí kompletní proměnou, se dočká svého pojmenování. V rámci přestavby celého areálu ponese toto veřejné prostranství nově označení Automatické mlýny odkazující k národní kulturní památce, která se v tomto území nachází.


„Vzhledem k tomu, že v této části vedle Chrudimky a poblíž parku Na Špici vzniká zcela nová městská čtvrť, rozhodli jsme se spolu s dalšími aktéry v území, tedy Pardubickým krajem a Nadací Automatické mlýny, aby tato nově vznikající část dostala také své pojmenování. Zvolený název Automatické mlýny, který na svém jednání schválilo Zastupitelstvo města Pardubic, odkazuje k historii samotného průmyslového areálu, název navíc zaštítí všechny sdružené projekty, které v této lokalitě vznikají, a pomůže jejich společné propagaci, “ podotýká náměstek primátora Jakub Rychtecký.

V areálu Winternitzových automatických mlýnů v roce 2020 odstartovaly práce na projektech, jejichž investory jsou město Pardubice, Pardubický kraj a Nadace Automatické mlýny manželů Smetanových. „Společnými silami chceme toto místo přetvořit v kulturně-vzdělávací centrum, místo pro trávení volného času a pořádání venkovních kulturních akcí. Město v tomto území realizuje projekty Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic, věřím že spolu s Gočárovou galerií, jejímž investorem je Pardubický kraj, a Nadací Automatické mlýny tato architektonická památka ještě více ožije a promění se v atraktivní část města nabízející řadu aktivit, “ dodává náměstek Rychtecký s tím, že všechny budovy v areálu obdrží v návaznosti na nově přijaté pojmenování území své číslo popisné v rámci kolaudačních řízení, tedy po dokončení projektů.

Vlastníkem veřejného prostranství mezi budovami jsou Nadace Automatické mlýny a manželé Smetanovi, proto formálně dle dohody všech investorů v území podával návrh na pojmenování architekt Lukáš Smetana, tento návrh ještě před schválením v zastupitelstvu města vzali za svůj i zastupitelé městského obvodu Pardubice I.

Zdroj: Tiskový úsek, statutární město Pardubice