MENU

Tábory finanční podpora města ani letos nemine

Tábory finanční podpora města ani letos nemine

Pardubice stejně jako v předchozích letech i letos podpoří příměstské a pobytové tábory. Peníze, které radnice na táborníky vyčlení, pomůžou organizátorům s přípravou programu a pokrytím nákladů spojených s konáním jednotlivých táborů, mezi které bude rozdělen téměř milion korun.

„Město touto částkou podpoří téměř dva tisíce sto dětí, které se chystají na jeden z pobytových či příměstských táborů nebo táborů konaných při Sportovním parku Pardubice. Jelikož náklady spojené s pořádáním táborů nejsou zrovna zanedbatelné, snažíme se organizátorům pomoci s jejich financováním, což při růstu cen ve všech oblastech života alespoň částečně pomůže dramaticky nezdražovat náklady za tábory pardubickým rodičům. Pro řadu rodičů jsou tábory jedinou možností, jak smysluplně pokrýt část prázdnin jejich dětí, protože musí být v práci nebo nemají možnost hlídání prarodiči, “ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že částku 929 500 korun radnice uvolní z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit.

Prostřednictvím schválených peněz bude podpořeno 976 dětí v rámci pobytových táborů, 835 v rámci příměstských táborů a 266 dětí, které se chystají na jeden z táborů pořádaných při Sportovním parku Pardubice (SPP). Pro organizátory táborů poputují peníze formou dotace, příspěvkové organizace města, DDM Alfa a DDM Beta, se pro změnu dočkají navýšení provozního příspěvku, které využijí na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním letních příměstských táborů při SPP. „Jedním z klíčových kritérií k získání dotace přitom byl minimální počet dětí, které se tábora zúčastní. V případě pobytových a příměstských táborů je to nejméně 20 dětí, u příměstských táborů při Sportovním parku je minimální počet účastníků 8 a pak také rozhoduje délka turnusu. Turnus musí trvat minimálně tři dny, z čehož aspoň dva dny by děti měly strávit ve sportovním parku, “ vysvětluje předseda komise pro výchovu a vzdělávání při radě města František Němec.

Pardubice podporují děti nejen na táborech, ale i v řadě dalších aktivit. „V letošním roce budou z Programu podpory vzdělávacích a volnočasových aktivit podpořeny také jednorázové akce a celoroční činnost dětí a mládeže, ale i spolková činnost dospělých, což v součtu činí 760 tisíc korun. Dohromady s tábory tak podpoříme volnočasové a vzdělávací aktivity částkou zhruba 1,6 milionu korun, “ dodává náměstek Rychtecký.

Zdroj: tiskový úsek MMP