MENU

Sociální služby rozšířily svůj vozový park o nové elektromobily

Sociální služby rozšířily svůj vozový park o nové elektromobily

Sociální služby města Pardubic (SsmP) mohou od dnešního dne využívat k jízdám za svými klienty nová elektrovozidla. Celkem 10 elektromobilů, z celkového počtu 14 objednaných vozidel, nahradí nejstarší „členy“ vozového parku sociálních služeb, které na jeho obměnu získaly prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj evropskou dotaci ve výši zhruba 10 milionů korun.

„Jsem rád, že se podařilo na obnovu vozového parku Sociálních služeb města Pardubic získat tuto finanční podporu, která kryje přibližně 90 procent z vysoutěžené ceny 11 420 000 korun. Pracovníci sociálních služeb v rámci zajišťování potřebné péče o klienty, zejména seniory a zdravotně postižené občany města Pardubic, využívají vozidla velmi často. V rámci péče, která je poskytována v domácím prostředí klientů, a to i ve večerních hodinách a víkendech, měsíčně najedou téměř 20 000 kilometrů. Nové elektromobily nahradí nejstarší vozidla vozového parku organizace a budou nasazena na trasy s největším nájezdem kilometrů. Jelikož pracovníci sociálních služeb je budou využívat zejména k cestám v hustém městském provozu, nasazení malých elektrovozidel typu Volskwagen (VW) e-up, jejichž 10 deset kusů bylo předáno dnes, a 4 vozidel typu VW ID 3, které budou předány do konce roku, bude mít i výrazný ekologický aspekt. Dojezd jednoho vozu je přibližně 200 kilometrů, a proto nebude nutné ani jeho každodenní dobíjení. Věřím, že i uživatelsky si nové vozy zaměstnanci brzy oblíbí, protože jejich ovládání je výrazně snadnější, “ podotýká náměstek primátora zodpovědný za oblast sociální politiky Jakub Rychtecký, který byl v pracovní skupině, jež za Svaz měst a obcí České republiky vyjednával možnost financování obnovy vozových parků sociálních služeb v rámci dotačního titulu z programu REACT – EU.

Tím, že jsou pořízená vozidla čistě elektrická, ušetří organizace na výdajích spojených s provozem parku. Jedním z důvodů je skutečnost, že ojeté vozy vyžadovaly čím dál častěji návštěvu servisu, významně levnější bude také náklad na ujetý kilometr. „Pořízením vozidel v rámci dotační titulu z programu REACT – EU se nám podařilo významně obnovit stárnoucí vozový park, a to s minimální spoluúčastí. Dále očekáváme, i přes dramatický růst ceny elektrické energie, značné úspory na provozu elektrovozidel. Nezbytná dobíjecí místa přitom byla vybudována v Domově pro seniory U Kostelíčka, kde vozidla parkují, “ informuje ředitel Sociálních služeb města Pardubic Petr Krejčí s tím, že SsmP by díky těmto novým, čistě elektrickým vozidlům měly ročně ušetřit až 300 000 korun. Náklady, které nepokryla evropská dotace, pak uhradily Sociální služby města Pardubic z provozního příspěvku města.

Tiskový úsek