MENU

Sféra v Automatických mlýnech má logo a hledá ředitele

Sféra v Automatických mlýnech má logo a hledá ředitele

Centrální polytechnické dílny, z.s. vznikající v Automatických mlýnech budou nově vystupovat pod názvem Sféra, který bude spolek marketingově zastřešovat. Propagace tak bude fungovat efektivněji, a to nejen díky zmíněnému názvu Sféra, jehož samotný význam definuje podstatu CPD, ale také díky novému grafickému vizuálu zahrnujícímu vlastní logo.

„Špičkové vzdělávací centrum Sféra nabídne cesty za poznáním všemi směry, což podpoří všestranné myšlení a umožní získat nové zkušenosti, nové přátele a zážitky. Název Sféra má evokovat skupinu lidí, kteří se zde budou setkávat bez ohledu na věk, jelikož projekt cílí na návštěvníky všech generací. Každý sem může přijít za svými zájmy, jejichž nesourodost umožňuje návštěvníkům vidět svět z různých úhlů pohledu, “ vysvětluje vznik názvu Sféra Gisela Kostelecká, místopředsedkyně spolku Centrální polytechnické dílny.

Nový název doplní také nové logo, přičemž všichni účastníci výběrového řízení na grafický vizuál museli předložit grafický koncept a návrh vizuální identity Sféry, příklady jejího fungování na různých výstupech včetně propagačního předmětu, hlavní webové stránky, plakátu a vizitek. „Součástí výběrového řízení organizovaného ve spolupráci s organizací Czechdesign byl také návrh loga, které se stane stěžejním poznávacím prvkem Sféry. Naším cílem bylo najít partnera z oblasti grafického designu pro vytvoření komplexního řešení jednotné vizuální identity vzdělávacího centra Sféra, která bude odpovídat zaměření a různorodosti náplně Sféry a osloví mladou generaci, “ informuje náměstek primátora a předseda spolku CPD Jakub Rychtecký.

Jedním z autorů nového vizuálu je designerka Cindy Kutíková, která na návrhu spolupracovala spolu s Jiřím Mockem a Danielem Šmírou ze studia Permanent Office. „Nechtěli jsme, aby šlo pouze o zástupnou vizualitu, která subjekt reprezentuje. Naším záměrem bylo vytvořit identitu, která bude něco sdělovat o obsahu, která bude odborná, ale zároveň srozumitelná pro širší spektrum společnosti. Dalším zásadním bodem pro nás byla univerzálnost, aby se s identitou dalo jednoduše pracovat. Máme celkem negativní zkušenosti, pokud někomu předáte systém, který obsahuje příliš kreativní složky. Postupem času se celek většinou rozpadne. Hlavním jednotícím elementem vizuálního stylu je kruh/koule, který se propisuje napříč vizuálním stylem od loga, typografii až po samotné propagační výstupy daných okruhů. Nepracujeme s jednou vytyčenou vizualitou nebo jedním vizuálním charakterem, a naopak jsme vsadili jsme na různorodost, “ podotýká za autory Cindy Kutíková.

Vzdělávací centrum Sféra se veřejnosti otevře v září 2023 a nabídne širokou škálu vzdělávacích aktivit, prostor pro vzájemné setkávání a předávání zkušeností. Návrh prostorového řešení počítá se 4 řemeslnými dílnami a 4 laboratořemi na přírodopis, chemii, fyziku včetně učebny PC a počítačové grafiky. Vznikne zde také sál Svět dětí, který bude využíván primárně dětmi předškolního věku a žáky prvního stupně ZŠ. „Ústředním prostorem přitom bude univerzální promítací a prezentační sál, kde bude umístěno zařízení Science on Sphere neboli Věda na kouli. Tento prostor nabídne v regionu ojedinělé vybavení - sférický projekční systém vytvořený americkým Národním úřadem pro oceány a atmosféru. Jedná se o interaktivní model planety Země obklopený imerzivním prostředím, na kterém je možné promítat zemský povrch, a to při plné simulaci jeho přírodních jevů. Sféra propojí vědu, moderní technologii a tradiční řemesla, díky tomu si zájemci budou moci vše vyzkoušet na vlastní kůži a rozvíjet ve Sféře svou tvořivost, která je klíčová snad pro každé povolání, “ podotýká náměstek Rychtecký s tím, že fungování takto vybaveného střediska počítá s provozem 7 dní v týdnu. Stavební práce spojené s výstavbou Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic, která se bude nacházet ve stejném objektu, město vyjdou na 271 milionů korun s tím, že zhruba 170 milionů korun by měla pokrýt dotace EU, kterou bude město čerpat prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Vybavení CPD a městské galerie by mělo vyjít na přibližně 86 milionů korun, z čehož přibližně zhruba 72 milionů korun by mohla pokrýt dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace 21+ a státního rozpočtu.

Rada spolku CPD v současné době hledá ředitele nebo ředitelku centra Sféra. Vybraný uchazeč či uchazečka bude zodpovídat za řízení organizace, rozpočet a plán její činnosti, aktivní fundraising, komunikaci se školami a vzdělávacími institucemi či Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje a Univerzitou Pardubice, které jsou partnery projektu CPD, dále s poskytovateli finanční podpory z řad veřejných i soukromých subjektů a propagaci služeb Centrálních polytechnických dílen, z.s.

Zájemci o pozici ředitele mohou své přihlášky zasílat do 22. prosince 2022, nový ředitel by měl nastoupit 1. února 2023. Podrobnosti o výběrovém řízení, včetně podmínek pro uchazeče, naleznete na webu města v sekci Kariéra.