MENU

Rychtecký: Tranparentní podmínky pro kvalitní výstavbu včetně občanské vybavenosti jsou potřeba

Rychtecký: Tranparentní podmínky pro kvalitní výstavbu včetně občanské vybavenosti jsou potřeba

Podpora kvalitní výstavby ve městě, sjednocený postup uvnitř úřadu, spolupráce na řešení veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti či zrychlení přípravy projektu a jeho realizace. To vše by měly přinést nové Zásady statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, o kterých budou tento měsíc jednat pardubičtí zastupitelé.


Kromě zmíněných přínosů Zásady poskytnou také základní rámec, který se stane východiskem pro jednání o umístění investičních záměrů a který umožní nastavit transparentní a nikoho nediskriminující podmínky. Zásady budou fungovat jako koncepční nástroj, který radnici pomůže zlepšit komunikaci s developery plánujícími výstavbu na území města. Mělo by také docházet ke koordinaci postupu přípravy investičních záměrů mezi městem a konkrétními investory, a to v souladu s plánovaným rozvojem města i městských obvodů a s ohledem na nutnost zajištění nové infrastruktury či úpravy té stávající. Další výraznou přidanou hodnotou Zásad je zrychlení procesu realizace investičních záměrů, protože město a dotčené strany budou u projektů přítomné už ve fázi jeho příprav. Díky tomu by mělo být možné vyřešit potenciální nejasnosti již během plánování projektu, čímž se předejde případným problémům, na které bychom jinak mohli narazit až v průběhu stavby či po dokončení projektu, zejména co se připojování na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu týče. Požadavky města přitom budou vždy primárně vyplývat z platného Územního plánu Pardubice a upravovat budou jen ty podmínky vyplývající ze samostatné působnosti města a městských obvodů. Nebudou tak zasahovat do rozhodování ve správním řízení či jiném podobném procesu.

Výsledkem spolupráce města s investory také bude řešení občanské vybavenosti, veřejných služeb a veřejné infrastruktury. „V Pardubicích chceme kvalitní řešení lokalit při přípravě větších investorských záměrů. Naším cílem je chránit prostřednictvím Zásad zájem veřejnosti, zajistit lidem potřebnou infrastrukturu v případě větších staveb, aby nedocházelo ke komplikacím v podobě nedostatečné kapacity škol a školek či nadměrnému dopravnímu zatížení. Občanská vybavenost i potřebná infrastruktura přitom bude sloužit stávajícím i novým obyvatelům města i uživatelům těchto záměrů, “ podotýká náměstek primátora zodpovědný za oblast školství a sociální politiku Jakub Rychtecký.

Součástí Zásad bude i obecný vzor smluv a nastavení spravedlivé finanční či nepeněžní spoluúčasti investorů na zvýšených nákladech, které by město muselo vynaložit právě na rozvoj veřejné infrastruktury. „Tento systémový přístup v komunikaci s developery městu v případě uzavření smlouvy zajistí právní vymahatelnost příslibů jednotlivých developerů. Závazky z uzavření smlouvy však vyplynou také městu, které bude investorům poskytovat součinnost zejména v předprojektové přípravě. Zásady nastavují jasná, transparentní a jednotná pravidla pro všechny investory a zrychlí projednání jejich záměrů v úřadu se samosprávou, v tom vnímám hlavní přínos pro investory, “ informuje náměstek Rychtecký.

Zásady spolupráce obcí a investorů již fungují v několika českých městech včetně Mnichova Hradiště, Tábora, Českého Brodu či některých městských částech Prahy a schváleny byly také v Jihlavě a Brně. Na tvorbě těch pardubických se podílel projektový tým složený ze zástupců dotčených odborů Magistrátu města Pardubic, starostů či zástupců městských obvodů, zástupců komisí a zastupitelských klubů a právní kanceláře Frank Bold Advokáti. Podobu zásad, které se nebudou týkat individuální výstavby, tedy například rodinných domů, tato pracovní skupina konzultovala také s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje, Asociací developerů a se zástupci významných investorů v území. „Za investora, který již několik let v Pardubicích působí, vnímáme Zásady jako krok správným směrem, protože sjednotí přístup ke všem investorům a každý z budoucích investorů bude informován o podmínkách dopředu, “ uvedla architektka Monika Langrová ze společnosti STAKO.

O finální podobě Zásad bude rozhodovat Zastupitelstvo města Pardubic na svém lednovém jednaní s tím, že radnice počítá s jejich případnou aktualizací, která by mohla vyplynout z praxe v následujících měsících. I tyto úpravy by pak finálně schvalovalo Zastupitelstvo města Pardubic.

 Zdroj: Tiskový úsek, statutární město Pardubice