MENU

Rychtecký s Němcem na oceňování nejúspěšnějších žáků: "Nesmíme zapomínat na podporu talentu a nadání!"

Rychtecký s Němcem na oceňování nejúspěšnějších žáků: "Nesmíme zapomínat na podporu talentu a nadání!"

Celkem 168 nadaných žáků a studentů si tento týden převzalo ocenění za své úspěchy v okresních, krajských či celorepublikových a mezinárodních soutěžích. Ceny v podobě pamětního listu a finanční odměny si vybraní žáci a studenti převzali z rukou náměstka primátora pro školství Jakuba Rychteckého a předsedy Komise pro výchovu a vzdělávání při RmP Františka Němce, a to v prostorách auly Univerzity Pardubice.

Ocenění byla rozdělena mezi 137 žáků ze základních, základních uměleckých škol a nižších gymnázií a 31 studentů středních škol. „Je nutné pomáhat slabším, ale nesmíme zapomínat na podporu talentu a nadání, kterého je v pardubických školách podle dosahovaných výsledků spousta. Děkuji všem dětem, jejich rodičům, ale i pedagogům a ředitelům škol, že s tímto nadáním pracují, protože talent sám o sobě nestačí, je třeba na něm dlouhodobě pracovat. Žáci a studenti pardubických škol dosáhli vynikajících úspěchů v nejrůznějších oblastech vzdělání, jako je například chemie, matematika, cizí jazyky, robotika, ale i v uměleckých oborech, a zaslouží si ocenění v podobě symbolické finanční odměny. Rozdělili jsme mezi ně téměř 200 tisíc korun, věřím, že to pro ně bude motivace do budoucna, “ podotýká první náměstek primátora zodpovědný mimo jiné za oblast školství a rozpočet Jakub Rychtecký s tím, že město bude chtít v podpoře talentovaných žáků i v dalších formách pokračovat také v dalších letech.

Žáci a studenti se zapojili do soutěží astronomie, geologie, cizojazyčných soutěží a své síly poměřili s ostatními také v soutěžích zaměřených na programování. Mezi oceněnými však nejsou zastoupeni pouze jednotlivci, mládeži není cizí ani spolupráce v kolektivu či pomoc člověku v nesnázi. „Cenu Fair play si za pomoc vysílenému a dezorientovanému pánovi na vozíčku odnesl Ondřej Vorlíček ze ZŠ Polabiny Prodloužená. V rámci oceňování nezapomínáme i na morální hodnoty. Dobré příklady táhnou a i mezi žáky škol můžeme najít vzory pro ostatní, “ upozorňuje Rychtecký. 

Školy mají možnost nominovat své nadané žáky a studenty pravidelně na konci školního roku nebo během měsíce září, o oceněných pak rozhoduje Rada města Pardubic, a to na základě doporučení Komise pro výchovu a vzdělávání. „Kritériem je jednak umístění na předních místech v okresních, krajských, národních nebo mezinárodních soutěžích a olympiádách, jejichž vyhlašovatelem je především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, oceněni jsou také žáci a studenti, kteří se významným způsobem podíleli na reprezentaci města v soutěžích na celorepublikové a mezinárodní úrovni, “ informovuje o průběhu hodnocení předseda Komise pro výchovu a vzdělávání František Němec.

Zroj: tiskové oddělení MMP