MENU

Radní dali zelenou další nové škole na území města

Radní dali zelenou další nové škole na území města

Radní města Pardubic dali souhlas se vznikem již šesté nestátní základní školy ve městě. Vzniku soukromých škol, ale i tzv. dětských skupin, věnujících se péči o předškolní děti, se město rozhodně nebrání. Nezbavuje se tím ale zákonné povinnosti zajistit umístění „svých“ dětí do základních a mateřských škol. Proto samo připravuje výstavbu nových zařízení.


„Vznik soukromých a církevních škol vítáme, stejně jako zakládání dětských skupin pro předškolní děti. Rodič by měl mít v 21. století možnost výběru. Je to důkaz fungující občanské společnosti, zajišťující pestrost nabídky výchovných aktivit pro pardubické děti a tyto školy vhodně doplňují nabídku v oblasti základního vzdělávání v Pardubicích. Konkurence je tlakem na kvalitu. To je případ i základní školy INDIGO, která by měla začít fungovat v nebytových prostorách na sídlišti Závodu míru již pro školní rok 2022/2023 jako komunitní škola s individuálním vzděláváním s kapacitou 20 žáků, “ informoval náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že město se, stejně jako u ostatních soukromých škol a školek, nebude podílet na provozních nákladech.

Radnice však v žádném případě tímto nepřenáší svou povinnost zajistit kvalitní a dostatečné kapacity vzdělávání na území města. V Pardubicích je 18 základních a 31 mateřských škol zřizovaných městem. „Za poslední čtyři roky jsme navýšili o 400 míst kapacitu v základních a mateřských školách, včetně první městem zřizované základní školy Montessori. V některých spádových obvodech, a tam, kde to podmínky v mateřinkách pro vzdělávání umožňují, se nám daří umísťovat i dvouleté děti nad rámec zákonných povinností. Rodičům malých dětí se maximálně snažíme usnadnit návrat do zaměstnání i prostřednictvím Ratolesti, která nabízí péči pro děti ve věku od 1,5 roku do čtyř let, “ shrnuje náměstek Rychtecký s tím, že by pro město bylo chybou, pokud by spoléhalo jen na soukromé dětské skupiny, jejichž financování a cenová dostupnost pro rodiče bývají často problémem.

Vedení města si uvědomuje, že od roku 2020 nastupují do škol silné populační ročníky, a městu roste počet obyvatel. Ve schválené Strategii školství Pardubic 2030, jejíž součástí jsou pravidelné analýzy potřeb kapacit ve městě, ale i jednotlivých školských obvodech, je jako klíčová priorita budování nových míst ve školách a školkách pro pardubické rodiny. „Máme schválené investiční záměry a pracujeme na přípravě výstavby nové základní školy v areálu bývalých Masarykových kasáren pro nejméně 540 žáků. Má stát zhruba 550 milionů korun a budeme usilovat o udělení dotace z ministerstva školství, která by měla pokrýt většinu nákladů, “ vysvětluje Rychtecký.

Rodičům dětí předškolního věku má usnadnit návrat do zaměstnání například přístavba Mateřské školy Kamarád v Teplého ulici ve stejném spádovém obvodu. „Máme hotový návrh stavby za 79 milionů korun a vybraného dodavatele na všechny stupně projektové dokumentace až po provedení stavby. V roce 2024 by tu měla začít výstavba čtyř nových tříd, včetně souvisejícího zázemí, což umožní umístění stovky dětí ve věku od dvou let, “ doplňuje Rychtecký s tím, že pro město další novou školku se třemi třídami a kapacitou 75 míst projektuje developer v nové Trnové.

V Pardubicích vedle městských škol působí pět soukromých škol - bilingvní Základní škola
a mateřská škola KLAS s.r.o. s kapacitou 85 žáků, Základní škola a Mateřská škola Na cestě, s.r.o.,
pro 30 žáků, Základní škola V Pohybu s kapacitou 70 žáků,  Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., s kapacitou 169 míst pro děti s hendikepem. NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola s kapacitou 200 žáků je škola s církevním zřizovatelem. Nově k nim přibude Základní škola Indigo, která bude začínat s 20 žáky. Péči o děti předškolního věku zajišťují vedle mateřských škol i dětské skupiny. Těch je v Pardubicích v současné době 22 s kapacitou 278 míst a brzy k nim přibydou tři další, jejichž vzniku dali radní rovněž zelenou.

 

Zdroj: Tiskový úsek, statutární město Pardubice