MENU

Poplatek z pobytu přinese více peněz pro cestovní ruch

Poplatek z pobytu přinese více peněz pro cestovní ruch

Pardubice se se zahájením turistické sezony chystají na zavedení místního poplatku z pobytu. Ten by měl činit 30 korun za den a vybírán by měl být od 1. července tohoto roku. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se dle zákona místní poplatek z pobytu zavádí, dnes schválili radní, příští týden o něm budou na svém jednání rozhodovat ještě zastupitelé města.

„Pardubice jsou posledním krajským městem, které ubytovací poplatek dosud nevybírá. Rozhodli jsme se pro výběr poplatku ekonomickým odborem magistrátu, neboť příjmy, které očekáváme ve výši přibližně 3 miliony korun ročně, chceme vrátit přímo do rozvoje cestovního ruchu. Území jednotlivých městských obvodů jsou ve vztahu k poplatkové povinnosti velmi různorodá, s tím souvisí i případný rozdíl v náročnosti výkonu agendy mezi obvody, navíc se jedná o poplatek, který správci poplatku odvádí poskytovatel ubytování, nikoliv přímo poplatník, tedy návštěvník města. Proto se nám jeví jako vhodnější centralizovat jeho správu na jednom místě, přímo na ekonomickém odboru pardubického magistrátu, stejně jako tomu je i v jiných statutárních městech, například v Plzni, Olomouci, Ostravě nebo ve Zlíně, “ shrnuje plánovanou novinku první náměstek pro ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký s tím, že centralizace výběru poplatku pod radnici byla diskutována i se starosty městských obvodů, neboť obvody musely vyjádřit s takovým postupem souhlas. „Všem starostům bych chtěl poděkovat za jejich přístup a rychlé projednání, “ zdůrazňuje Rychtecký, jelikož společným cílem bylo zavedení poplatku co nejdříve, aby se provozovatelé ubytování stihli připravit včas na léto. 

Záměr radnice navíc naplňuje Strategii cestovního ruchu, která cílí na efektivnější marketing a propagaci města. Vybrané peníze chce radnice použít právě na větší propagaci města a turistické oblasti, analýzy odborníků totiž ukázaly, že je tato oblast dlouhodobě podfinancována. "Občanů města se tento tzv. rekreační poplatek nedotkne a je dnes již všude běžným standardem. Věřím, že to pro zastupitele nebude kontroverzní téma a nedočkáme se laciného populismu. Za koalici jsme dopředu deklarovali, že se budeme dívat i na stránku příjmů rozpočtu města. Považuji za správné, že tyto peníze vrátíme zpět do rozvoje cestovního ruchu," doplňuje Rychtecký.

Poplatníkem místního poplatku z pobytu bude osoba, která není ve města přihlášena, avšak je jí na území města poskytován krátkodobý úplatný pobyt, tedy pobyt, který není delší než 60 po sobě jdoucích dnů a který má rekreační, turistickou, ale třeba i obchodní a pracovní povahu. „Poplatek bude hrazen za každý den pobytu, vyjma dne prvního, přičemž jeho sazba je v návrhu vyhlášky stanovena na 30 korun. Plátcem, který bude poplatek odvádět magistrátu, pak bude provozovatel ubytovacího zařízení, jenž bude mít vůči správci (magistrátu) ohlašovací povinnost a platby bude odvádět čtvrtletně. V souladu se zněním zákona o místních poplatcích jsme rovněž vydefinovali okruh osob, které budou od poplatku osvobozeny. Jedná se o osoby mladší 18 let, nevidomé, osoby s průkazem ZTP/P, osoby hospitalizované ve zdravotnických zařízeních či osoby vykonávající sezonní práce, “ upřesňuje Rychtecký.

Aby mohl agendu správy tohoto poplatku provádět magistrát, je nutné přijmout současně i novelu Statutu města, která přesun této kompetence umožní. Návrhy obou právních předpisů města, tedy obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu i novely Statutu města, město předložilo k posouzení Ministerstvu vnitra jako dozorujícímu orgánu, který je shledal bez výhrad. Oba návrhy nyní čekají, po projednání a doporučení Rady města Pardubic, na odsouhlasení pardubického zastupitelstva, které o nich bude jednat v pondělí 24. dubna.