MENU

Pomáháme pardubickým sportovcům se získáním 29milionové dotace z NSA

Pomáháme pardubickým sportovcům se získáním 29milionové dotace z NSA

Pomáháme pardubickým sportovcům se získáním 29milionové dotace z Národní sportovní agentury (NSA). Chceme podpořit tenisty z LTC Pardubice a dopřát Pardubické juniorce moderní a důstojného zázemí. Tělocvičné jednotě Sokol Pardubice chceme zase pomoci s rekonstrukcí venkovního areálu na Olšinkách.

 

„Česká republika obecně trpí zastaralou sportovní infrastrukturou. Velmi si proto vážíme snahy LTC Pardubice a Sokolů, kteří mají připravené kvalitní projekty na investice do zlepšení sportovního zázemí. Bez naší pomoci by neměli šanci spolufinancovat a ucházet se o dotaci z Národní sportovní agentury. Do sportovní infrastruktury v Pardubicích tak mohou získat od státu potenciálně téměř 29 milionů korun, “ vysvětlil náš náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku, rozpočet i sport Jakub Rychtecký.

LTC Pardubice sídlí ve 40 let starých unibuňkách. To je velmi nevyhovující zázemí, které se navíc do historického centra města nehodí ani vzhledově. „Klub zde už 96 let pořádá Pardubickou juniorku, sportovní akci s národním přesahem z rodiny Pardubických tahounů. Na Juniorce si zahráli čeští tenisté světových jmen jako Jan Kodeš, Hana Mandlíková,  Martina Navrátilová, Ivan Lendl, Jana Novotná či Petra Kvitová a spousta dalších skvělých hráčů a nové zázemí si jednoznačně zaslouží naši podporu, “ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Tenisté z vlastních zdrojů a za pomoci památkářů připravili projekt, mají stavební povolení a jediné, co jim brání v zahájení stavby, jsou finance. Potřebují tak pomoc od města, kraje a Národní sportovní agentury. Stavba nového zázemí vyjde na 35 milionů korun. Z NSA chce klub získat 20 milionů, podmínkou ale je, že pokryje 30 % z celkových nákladů z vlastních zdrojů. „Tenisté nás oslovili se skvěle zpracovaným projektem, který má šanci na úspěch u NSA, pokud se za něj jako město postavíme. Našli jsme v našich zdrojích částku 9,5 milionu korun, kterou jsme připraveni poskytnout ve dvou letech bezúročně do roku 2045 s tím, že poskytnutí zápůjčky budeme mít smluvně zajištěno zástavním právem. Další tři miliony korun formou dotace jsme připraveni poskytnout z Programu podpory sportu s tím, že peníze uvolníme, pokud projekt podpoří svým rozhodnutím Národní sportovní agentura, “ doplnil Rychtecký. 

Podobně jsou na tom Sokolové, kteří pro revitalizaci venkovního areálu potřebují součinnost města a NSA. „Areál Sokola patří ke klíčové sportovní infrastruktuře na území města, a je v nevyhovujícím stavu, například tartan je za hranicí životnosti. Areál Sokola rozhodně neslouží jen Sokolům, vnitřní i venkovní sportoviště v areálu poskytují široké možnosti pohybových aktivit, jsou celoročně otevřena a využívána širokou veřejností napříč všemi věkovými skupinami obyvatel Pardubic. Sportoviště pravidelně využívají další sportovní kluby jako například Atletický klub Pardubice, dále mateřské, základní školy z Pardubic, sportovní gymnázium pro hodiny tělesné výchovy. Rozhodli jsme se uvolnit jeden milión korun z Programu podpory sportu a pomoci s opravou hojně využívaného areálu, “ doplnil námětek primátora Jakub Rychtecký. I v tomto případě je podmínkou k vyplacení dotace podpoření akce Národní sportovní agenturou. Venkovní část areálu Sokola na Olšinkách potřebuje rekonstrukci všech atletických tartanových ploch, vybudování druhé atletické roviny i nové zázemí nejen pro venkovní areál, ale i halu.

Pardubický kraj je připraven se podílet na pomoci oběma sportovním organizacím. Oba projekty doporučila již Sportovní komise při Radě města Pardubic a zápůjčku i dotace schválilo zastupitelstvo.