MENU

Pardubické školy se těší na budoucí prvňáčky k tradičnímu zápisu

Pardubické školy se těší na budoucí prvňáčky k tradičnímu zápisu

Po dvou letech, kdy byly zápisy omezeny jen na zasílání žádostí, se letos všechny pardubické školy opět otevřou, aby 20. a 21. dubna od 13 do 18 hodin přivítaly budoucí prvňáčky k zápisu tradičním způsobem. Povinná školní docházka začne letos dětem narozeným do 31. srpna 2016. Radnice očekává, že k zápisům do 18 škol zřizovaných městem přijde přibližně tisícovka dětí.


Žádost o přijetí či odklad si mohou už tradičně rodiče připravit předem v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu,  která celý proces zápisů dělá ještě transparentnější. Aplikace se pro vytváření žádostí otevře ode dneška. Rodiče v ní najdou veškeré potřebné informace, pak stačí vyplněnou žádost vytisknout a přinést během zápisu do vybrané školy. Znovu k zápisu musí dojít i děti, které měly loni odloženou školní docházku (odklad). „Ubezpečuji a garantuji rodičům pardubických dětí, které v Pardubicích trvale a skutečně bydlí, že v dubnu je pro jejich děti nachystán v rámci spádových obvodů potřebný počet míst, tedy přibližně 1100 míst, “ informuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

Rodičovská veřejnost určitě zaznamenala, že Pardubice mají podle lex Ukrajina povinnost zajistit školní docházku kromě dětí s trvalým pobytem ve městě také příchozím dětem s pobytem na území Pardubic z Ukrajiny, které utekly z domova před válkou. „Děti zasažené válkou na Ukrajině, u kterých je naší lidskou povinností jim v rámci možností pomoci, půjdou k zápisu až ve druhém samostatném termínu 15. 6. 2022, to znamená v době, když již budou mít ředitelé rozhodnuto o přijetí dětí z prvního kola. To v praxi znamená, že toto druhé kolo nebude mít vliv na kapacity pro pardubické děti, stejně jako na to nemají ty děti, které umísťujeme a integrujeme do jednotlivých ročníků do konce letošního školního roku, “ vysvětluje náměstek Rychtecký. Město má navíc pro ukrajinské děti v rámci prostor ZUŠ a DDM v dopoledních hodinách, kdy nejsou využívány, připraveno 220 míst v adaptačních skupinách včetně zaměstnání pro Ukrajinky s pedagogickým vzděláním. Radnice oslovila také Univerzitu Pardubice a soukromé školy a prověřuje další nebytové prostory města pro případné další kapacity pro ukrajinské děti.

Největší poptávku v 1. kole zápisů ze strany pardubických rodičů radnice tradičně očekává na Dukle, Višňovce, ve Svítkově, hodně dětí je také na Dubině a Studánce. „V těchto lokalitách jsme v posledních dvou letech vybudovali dalších 290 míst. V rámci daných školských obvodů je míst pro pardubické prvňáčky skutečně dostatek, “ připomíná Rychtecký. V případě převisu poptávky nad nabídkou míst v konkrétní škole a v případě rovnosti bodů u žáků budou ředitelé jejich další pořadí určovat podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou).

Město novelizuje vyhlášku o spádových obvodech a dál bude požadovat i dokládání skutečného pobytu

Město z pozice zřizovatele pro ředitele škol, kteří v rámci správního řízení rozhodují o přijetí, či nepřijetí dítěte, připravilo několik metodických doporučení, aby předešlo přehlašování trvalých pobytů za účelem zápisu do škol. Radnice tím chrání děti, které v Pardubicích skutečně bydlí. „Ředitelé škol budou po rodičích vyžadovat doložení skutečného bydliště ve spádovém obvodu školy, v případě mimopardubických doloží rodiče na ZŠ Štefánikova, ZŠ Erno Košťála a ZŠ Družstevní skutečné bydliště v obci, která uzavřela dohodu o společném školském obvodu včetně finančního příspěvku na žáky, který jde konkrétně do provozu škol, “ uvedl Jakub Rychtecký s tím, že ke stávajícím dohodám města s 12 obcemi přibyly ještě dohody s obcemi Dřenice a Starý Mateřov.

Radnice si mohla tento krok dovolit díky uvolněné kapacitě v Polabinách přesunem montessori tříd do nové školy. Město tak může spádovost pro obce lépe rozmístit mezi pardubické školy. Zastupitelstvo města včera schválilo novelu vyhlášky, ve které pro obce Barchov, Čepí, Dubany, Ostřešany, Srnojedy, Staré Jesenčany zůstává spádovou školou ZŠ Štefánikova a nově přibere ještě Dřenice a Starý Mateřov. Němčice, Ráby, Srch, Staré Hradiště a Stéblová budou mít nově spádovou školu ZŠ Družstevní. Spojil zůstává dále spádově k ZŠ Dubina. Pro pardubické děti se úpravou vyhlášky nic nemění, spádové školy pro ně zůstávají stejné.

Zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území je povinností každé obce. „Děkuji všem čtrnácti starostům za odpovědný přístup ke vzdělávání. Opravdu se může se stát, že místo pro další děti z jiných obcí mít nebudeme. Chápeme ale, že pro malou obec je nereálné zřídit vlastní školu, a tak chceme jít do budoucna dál cestou smluv s obcemi. Připravujeme výstavbu nové základní školy v areálu Masarykových kasáren, na kterou budeme chtít získat dotaci od státu a která by měla s ohledem na další předpokládaný demografický vývoj a zástavbu zajistit dostatek kapacit pro pardubické děti ve spádovém školském obvodě, ale mohla by eventuelně nabídnout místa právě i dětem z okolních obcí, které budou mít o spolupráci zájem, “ uzavírá náměstek Rychtecký.

Zdroj: Tiskový úsek, statutární město Pardubice