MENU

Pardubické školky jsou připraveny na prázdninový provoz

Pardubické školky jsou připraveny na prázdninový provoz

I letos zůstává většina mateřských škol otevřena i o prázdninách. „Stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme při plánování letního provozu v mateřských školách, které zřizuje statutární město Pardubice, vycházeli z provozních a personálních možností jednotlivých zařízení. Ve městě máme pro mateřské školy stanovené vyhláškou tři školské obvody. Při plánování prázdninového provozu jsme si nastavili pravidla tak, že v každém z nich budou v každém prázdninovém týdnu některé mateřské školy otevřené. Současně jsme během plánování brali do úvahy zkušenosti s obsazováním mateřských škol v minulých letech. Většina mateřských škol bude  v průběhu prázdnin otevřena 4 týdny, “ uvedl náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že se město snažilo, aby rodičům v průběhu letních prázdnin co nejvíc vyšlo vstříc. 

Seznam otevřených mateřských škol a jejich prázdninový provoz je k dispozici ve všech pardubických mateřských školách a také na webu Dítě v MŠ | Pardubice.eu. „Řada rodičů již nyní plánuje nebo má naplánované dovolené o letních prázdninách. Pokud budou mít rodiče zájem a potřebu umístit o prázdninách dítě do jiné pardubické mateřské školy, než kam chodí jejich dítě v průběhu roku, mohou si tam přijít podat žádost 17. 4. 2023. Upřednostněny budou přihlášky dětí z mateřských škol, které jsou ve stejném spádovém obvodu, doporučuji tedy rodičům vybrat školku ve spádovém obvodu bydliště, “ doplnil Rychtecký.

Od 28. srpna 2023 pak budou otevřeny už všechny mateřinky, tedy s výjimkou těch, ve kterých budou probíhat časově náročné rekonstrukce – mezi ty patří mateřská škola na nábřeží Závodu míru 1961 a polabinská mateřinka v ulici Mladých 158.

Zdroj: MMP