MENU

Památník Zámeček boduje hned ve dvou prestižních soutěžích

Památník Zámeček boduje hned ve dvou prestižních soutěžích

Pardubice mají svého zástupce mezi finalisty dvou prestižních architektonických soutěží. Památníku Zámeček, jehož návrh vzešel z dílny architektů Víta Podráského a Jana Žalského, se totiž podařilo probojovat mezi ty nejlepší v předních architektonických soutěžích Česká cena za architekturu a Stavba roku.

„Postup do finále v obou soutěžích považuji za opravdový úspěch. V případě velmi prestižní České ceny za architekturu, kterou hodnotila mezinárodní porota, dokázal projekt rekonstrukce Památníku Zámeček obstát v konkurenci celkem 200 dalších staveb a postoupil do finálové devětadvacítky. To je podle mého názoru opravdu fantastický výsledek, který potvrzuje kvalitu tohoto projektu a také fakt, že cesta architektonické soutěže byla v našem případě správnou volbou. Jsem rád, že tato zdařilá proměna památníku, která byla pojata citlivou formou, oslovila nejen laickou, ale také odbornou veřejnost a udělala z této národní kulturní památky zajímavé místo pro vzdělávání současné i budoucí generace, “ konstatuje náměstek primátora a předseda dozorčí rady památníku Jakub Rychtecký s tím, že Památník Zámeček je v rámci České ceny za architekturu jednou ze dvou realizací, které vzešly z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů.

Areál Památníku Zámeček přitom v nedávné době navštívili také zástupci Mezinárodní rady muzeí (ICOM), kteří do Pardubic zavítali u příležitosti 26. generální konference ICOM. „ICOM Prague 2022 se zaměřoval na témata, která se bytostně týkají i Památníku Zámeček – postavení institucí ve společnosti, společenská zodpovědnost, udržitelnost ekologická i ekonomická, schopnost adaptace na nenadálé krize, jako byla pandemie Covid-19, či využití nových technologií. Konference se také významně věnovala ruské invazi na Ukrajinu a nastavení podpory a pomoci pro ukrajinské kolegy při ochraně jejich kulturního dědictví. Přinesla také schválení nové světové definice muzea, která posouvá vnímání muzeí více ke společensky aktivním a zodpovědným partnerům pro veřejnost. Památník Zámeček je od svého vzniku členem ICOM a kolegové z celého světa, kteří naši instituci v rámci konference navštívili, ocenili nejen kvalitu architektury, ale i moderní zpracování expozice, “ dodává ředitel Památníku Zámeček Pardubice Viktor Janák.

Téma, které expozice ztvárňuje, navíc v současné době nabývá na síle. „V kontextu dění posledních měsíců památník nabyl na aktuálnosti, jakou si při jeho navrhování, realizaci ani otevření v říjnu loňského roku nikdo nedokázal představit. Na výjevy, které v památníku zobrazují černobílé fotografie, se najednou díváme v médiích v přímém přenosu. Je jistě hezké mít možnost ucházet se o ceny, ale zda památník nakonec v klání uspěje či nikoliv, není zas až tak podstatné. Největším přínosem jeho účasti v soutěžních přehlídkách i získaných nominacích je pozornost, které se mu díky tomu dostává, protože témata a dějinné souvislosti, které připomíná, nejsou rozhodně z nejpřístupnějších, přitom je ale určitě velmi důležité, abychom jim pozornost věnovali, “ uvádí jeden z autorů návrhu rekonstrukce Památníku Zámeček Pardubice Vít Podráský.

Vyhlášení Stavby roku 2022, jejíž nominační večer se konal v pondělí 5. září v Národním technickém muzeu, se uskuteční 13. října 2022. Vítězové obdrží křišťálové ocenění v podobě razítka dle návrhu Ronyho Plesla a vyrobené sklárnou Rückl. Co se České ceny za architekturu týče, v tomto případě se jedná o soutěžní přehlídku nejlepších realizací postavených na území České republiky v období posledních 5 let. Tuto soutěž pořádá Česká komora architektů a její vyhlášení se bude konat v listopadu letošního roku. Porota České ceny za architekturu je navíc tvořena z členů napříč řadou zemí včetně Itálie, Švýcarska, Maďarska či Belgie.

Tiskový úsek

zdroj: Magistrát města Pardubic Kancelář primátora | tiskový úsek Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

V Pardubicích dne 9. září 2022