MENU

Nový bezbariérový azylový dům a denní centrum se postaví z kontejnerů

Nový bezbariérový azylový dům a denní centrum se postaví z kontejnerů

Město Pardubice se chystá udělat důležitý krok směrem k poskytování lepších sociálních služeb - chce zahájit stavbu bezbariérového azylového domu a denního censtra včetně noclehárny a ordinace pro lidi bez přístřeší. Nová stavba navíc bude vybudována z kontejnerů. 

 
Co můžeme očekávat?
Plánovaná lokalita:
Ulice Na Staré poště, kde již nyní služby pro lidi v nouzi fungují.
Koncepce centra:
• Azylový dům pro muže s kapacitou 23 osob.
• Nízkoprahové denní centrum s kapacitou až 35 míst.
• Ordinace pro osoby bez přístřeší.
• Noclehárna pro muže (12 lůžek) a ženy (9 lůžek).
Kontejnerový systém:
Flexibilní řešení, které umožní případné přesunutí zařízení do jiné lokality v budoucnosti.
Problémy se současným prostorem:
Dlouhodobě nedostatečné a nevyhovující prostředí v azylovém domě pro muže a noclehárně. Nový projekt nabídne řešení této situace.
 
„Hraniční kapacita a praktická neřešitelnost bezbariérového přístupu ve stávajícím objektu jsou velkým problémem s ohledem na klientelu poskytovaných sociálních služeb. Řešením tohoto dlouhodobě nepříznivého stavu je výstavba nového kontejnerového třípodlažního objektu s azylovým domem pro muže v horních patrech a nízkoprahovým denním centrem v přízemí. Počítáme také s velmi dobře fungující ordinací pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a noclehárnami, “ upřesnil 1. náměstek primátora zodpovědný za rozpočet, sociální politiku a zdravotnictví Kuba náměstek Rychtecký - Žijeme Pardubice.
 
Aktuální stav projektu:
• Vítěz veřejné soutěže, firma Digitronic cz, pracuje na projektové dokumentaci s cílem zahájit výstavbu co nejdříve.
• Odborníci odhadují rychlost výstavby na 6 až 9 měsíců včetně demolice původních objektů.
Financování:
• Očekávané investiční náklady: 65 milionů korun.
• Jednání o možných dotacích z IROP a prodeji původního objektu azylového domu.
Zelené střechy a adaptivní opatření:
• Plán na prověření možnosti dotací na zelené střechy na některých kontejnerech.