MENU

Nový azylový dům pro muže a navazující služby

Nový azylový dům pro muže a navazující služby

Město zkvalitní služby i pro lidi bez domova

Pardubice se dlouhodobě snaží o to, aby město poskytovalo adekvátní sociální služby všem, kteří je potřebují. Nyní se chystá vybudovat azylový dům pro muže, doplněný o nízkoprahové denní centrum, ordinaci pro osoby bez přístřeší a noclehárnu pro muže a ženy. Toto centrum má vzniknout v ulici Na staré poště, kde dnes dvě z těchto služeb fungují.

„V Pardubicích dlouhodobě fungují dva azylové domy, které s podporou města provozuje organizace SKP Centrum o.p.s. Jeden je určený pro muže, druhý pro ženy a matky s dětmi. Dům pro muže v Milheimově ulici má zásadní problém. Je prakticky nemožné upravit jej tak, aby v něm bylo možno poskytovat kvalitní sociální péči v plném rozsahu. Většina uživatelů této služby jsou muži se zhoršeným zdravotním stavem, se zdravotním omezením nebo sníženou hybností, proto potřebujeme objekt bezbariérový, “ řekl náměstek primátora pro sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký, který investiční záměr předložil zastupitelům ke schválení.

Zastupitelstvo města dnes schválilo investiční záměr stavby, která má vzniknout na základě studie zpracované společnost Air atelier s.r.o. Jde o komplex tří objektů, jejichž činnost na sebe bude navazovat. Azylový dům pro muže a navazující služby má vyrůst ve výrobním a skladovacím areálu, kde dnes funguje ordinace lékaře pro lidi bez přístřeší a denní nízkoprahové centrum pro lidi bez domova. Při stavbě nového zařízení je ale třeba počítat s tím, že toto území v blízkosti centra města v budoucnu svou funkci změní a zařízení se bude muset přesunout. „Proto jsme zvolili variantu sestavit komplex z modulů, které lze v případě potřeby přesunout na jiné místo. Měla by to být i úspornější varianta než klasická stavba. Náklady jsou odhadovány na zhruba 62 miliony korun. Výstavba by mohla být spolufinancována z prostředků, které by město získalo prodejem objektu stávajícího azylového domu v Milheimově ulici formou veřejné dražby. Pro financování je navíc podle dostupných informací vhodný dotační titul IROP 2021+ a to v rámci sociální oblasti, ve které je podporována výstavba infrastruktury sociálních služeb, výhodou projektu je, že na sebe služby budou navazovat včetně zdravotní péče, “ doplnil náměstek Rychtecký.

Nový azylový dům pro muže bude mít tři nadzemní podlaží, ostatní dva objekty budou jednopodlažní. Azylový dům pro muže bude mít kapacitu 23 lůžek v sedmi dvoulůžkových a třech třílůžkových pokojích. Objekt bude bezbariérový, včetně sociálních zařízení. V další budově bude umístěno nízkoprahové denní centrum a dvě noclehárny. Ta pro muže bude disponovat 12 lůžky, pro ženy devíti lůžky. Ve třetím objektu se plánuje ordinace lékaře, poskytujícího zdravotní péči osobám bez přístřeší, včetně potřebného zázemí. V areálu azylového domu bude také sklad potravinové pomoci a sociální šatník.

Zdroj: Tiskový úsek, statutární město Pardubice