MENU

Naše platy = Vaše radost

Naše platy = Vaše radost

Kandidátem Žijeme Pardubice na starostu Městského obvodu Pardubice V a zároveň číslem 16 na velkou radnici je Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje, ligový basketbalový rozhodčí a člen výboru Klubu přátel Pardubicka. Ten je, stejně jako všichni naši kandidáti na obvodní starosty, připravený být neuvolněným starostou. Tím pátému městskému obvodu ušetří přes dva miliony korun za funkční období. Tyto peníze pak budou použity na projekty navržené a vybrané samotnými občany.

Proč nechceš být uvolněným starostou?

Pardubice jsou v České republice tak trochu anomálie. Kromě velké radnice máme i osm městských obvodů, které mají nejen své úředníky, ale především plně placené politiky. Na 90 tisíc obyvatel tak máme 12 placených politiků. To nemají ani větší města jako Olomouc, Liberec nebo České Budějovice. Myslím si, že není vhodná doba na plýtvání našich peněz na platy starostů, kteří ani nemají tolik kompetencí, a tím pádem mají i méně práce. Pokud nám lidé dají důvěru, budu neuvolněným starostou. To znamená, že funkci budu vykonávat současně se svým standardním zaměstnáním. V tom se všichni v Žijeme Pardubice shodujeme.

Nebude to pro lidi spíše změna k horšímu?

Určitě ne. Většinu běžného provozu obvodu zajišťuje velká radnice nebo úředníci malé radnice pod vedením tajemníka, který je zkušeným manažerem. Ti všichni budou samozřejmě fungovat dál. Někteří pardubičtí radní navrhují dělat změny na úrovni úředníků jen proto, aby se zachoval uvolněný starosta, což my rozhodně nechceme. Navíc bychom chtěli, aby byli úředníci k dispozici také v hodinách, které jsou přívětivé pro pracující, tedy například i v 18 hodin. No a stejně tak starosta, který může být lidem nápomocný odpoledne i večer, tedy v době, kdy se většina z nás vrací z práce. Dnes už navíc můžeme být díky moderním technologiím v kontaktu téměř nepřetržitě, takže nevidím žádný problém v tom, že bych nechodil na úřad „na píchačky“, ale obětoval bych práci pro obvod svůj volný čas. To vše navíc přinese nezanedbatelnou úsporu peněz, které místo platu starosty využijeme jinak.

O kolik peněz se jedná? 

V případě našeho obvodu by se jednalo o víc jak 2,2 miliony korun za čtyři roky. Pro celé město pak 15 milionů korun, což nejsou, obzvláště v dnešní době, malé peníze. Dnes je spotřebováváme jen na plat dalšího voleného politika. My chceme tyto peníze vzít a po vzoru velkých měst jako Barcelona, Helsinky, Varšava, Bratislava, ale i měst v našem kraji, jako je Litomyšl, Svitavy, Česká Třebová nebo sousední Chrudim, je vložit do takzvaného participativního rozpočtu.

Co si můžeme po pojmem participativní rozpočet představit?

Znamená to, že lidé z obvodu budou moci navrhnout množství projektů, zlepšováků nebo různých úprav, které by chtěli na území obvodu realizovat.  Následně sami rozhodnou, které projekty se opravdu uskuteční. Může se jednat například o výsadbu stromů, nové lavičky, parkové úpravy, vybudování dětských hřišť nebo dalších věcí. Meze se v nápadech opravdu nekladou. Návrh se jen musí vejít do rozpočtu, který bude na každý rok stanovený. Takže peníze za plat starosty dáme k dispozici lidem. Myslím, že to nemůže nikdo rozporovat jako krok správným směrem.