MENU

Napsali o nás: Pardubice postaví novou uměleckou školu pro dvanáct set dětí

Napsali o nás: Pardubice postaví novou uměleckou školu pro dvanáct set dětí
Město Pardubice vypsalo architektonickou soutěž na návrh nové budovy Základní umělecké školy. Vítězná studie by mohla být známa letos na podzim. Školu pro čtyři umělecké obory chce postavit město. Navštěvovat ji bude 1 200 žáků.
 

Nestává se právě často, aby se v krajském městě stavěla nová škola. Natož umělecká. Tu a tam se nějaká základka rozšíří, také se občas stavěla nová školka. Ale úplně nové zařízení pro více než tisíc dětí? To je pro Pardubice úplná výjimka.

Není tak divu, že radní k celé věci přistupují s maximální pečlivostí. Svědčí o tom i to, že chtějí na podobu školy soutěž architektů, ze které vyjde vítězný návrh.

„Rozhodli jsme se pro formu architektonické soutěže o návrh jednak z důvodu jasné vize vedení ZUŠ, ale především pro výjimečnost celé stavby, protože nové budovy „zušek“ se v České republice téměř nerealizují, “ přiznal neobvyklost projektu náměstek primátora Jakub Rychtecký zvolený za ČSSD.

Nová škola nabídne výuku ve všech čtyřech vyučovaných oborech, a to v tanečním, hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém, současně by měla přinést společenské prostory pro pořádání kulturních akcí. Počet vyučovaných dětí se nebude řídit malou rozlohou prostorů, které jsou dosud k dispozici.

„Optimální stavební program, který je součástí zadání soutěže o návrh, by měl odpovídat svou funkčností a praktičností vysoké poptávce po tomto druhu zájmového a kreativního vzdělávání v Pardubicích, “ řekl Rychtecký.

Nová budova ZUŠ by měla vyrůst na polabinské jedničce na pozemcích města, ze kterých se bude stěhovat Základní a praktická škola Svítání po dokončení rekonstrukce jejího objektu v Klášterní ulici nedaleko Pernštýnského náměstí.

Základní umělecká škola v Polabinách funguje již od roku 1969. K hudebnímu, výtvarnému a tanečnímu oboru přibyl časem i obor literárnědramatický. Výuka dětí v současné době probíhá ve čtyřech budovách rozesetých po celém území velkého sídliště a třech dalších odloučených pracovištích.

Škola jako centrum Polabin

To komplikuje nejen práci pedagogů, ale i spolupráci mezi jednotlivými obory. „A samozřejmě tato situace brzdí i přirozený rozvoj školy, “ uvedl ředitel ZUŠ Jiří Kabát, který má jasnou představu, jaká by nová škola měla být.

„Měla by být novým přirozeným kulturním a společenským centrem Polabin. Měla by být otevřená a přátelská pro rodiny i s malými dětmi, ne uzavřená, plná restrikcí a nutící maminky s malými dětmi čekat na sourozence venku v zimě. Měla by poskytovat komfort a možnost vyučovat i vystupovat s velkými soubory. A také poskytnout možnost širšího využití nových technologií v rámci výtvarky, ne podmiňovat umístění digitálních zařízení rozmístěním, počtem a funkčností zásuvek, “ řekl Kabát.

Soutěžní návrhy musí respektovat ekonomické možnosti města, které předpokládá, že se celkové náklady na realizaci záměru budou pohybovat kolem 220 milionů korun (bez DPH).

„Mezi podmínkami, které musí vítězný architektonický návrh splňovat, je například to, že jeho součástí bude víceúčelový sál s pódiem pro minimálně 200 lidí s odpovídajícím zázemím a třeba i kavárna s malým pódiem pro alternativní hudební styly, “ uvedla mluvčí Pardubic Nataša Hradní.

Podmínkou je také dostatečně velký vstupní prostor do budovy, který bude i zázemím pro rodiče čekající na děti, stejně jako dostatek prostoru pro výuku všech oborů či bezbariérovost. Součástí architektonického návrhu má být též využití zahrady, vztah nové budovy k veřejnému prostoru a také využití střech nové ZUŠky pro výuku v exteriéru.

Soutěžní podmínky architektonické soutěže o návrh Základní umělecké školy Pardubice–Polabiny a další podklady zájemcům o účast v soutěži poskytne zadavatel, tedy město Pardubice.

„Maximálně osm uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky pro účast v soutěži, pak bude vyzváno ke zpracování a podání soutěžních návrhů. Ty musejí odevzdat do 25. července. Porota soutěže bude podané návrhy hodnotit ve druhé polovině srpna, “ dodala Hradní.

Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/zakladni-umelecka-skola-polabiny-architekt-studie-umelec. A220621_670409_pardubice-zpravy_skn