MENU

Město zná výsledky architektonické soutěže na novou budovu polabinské ZUŠ

Město zná výsledky architektonické soutěže na novou budovu polabinské ZUŠ

Porota architektonické soutěže rozhodla o výběru nejvhodnějších návrhů na novou budovu Základní umělecké školy. Novostavba nabídne výuku ve všech čtyřech vyučovaných oborech, a to v tanečním, hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém, současně by měla přinést společenské prostory pro pořádání kulturních akcí. Škola bude stát v největším pardubickém sídlišti Polabiny a navštěvovat by ji mělo až 1200 žáků.

V rámci architektonické soutěže, kterou město vyhlásilo pod záštitou České komory architektů, porota vybírala nejprve z celkově 12 žádostí o účast v soutěži od architektů z České republiky i ze zahraničí. Na základě kvality portfolií posléze vyzvala 8 architektonických týmů k vypracování soutěžního návrhu. Nad odevzdanými soutěžními návrhy probíhala dlouhá diskuse, ze které vzešli dva vítězové. Nejvýše porota ocenila práci od spolupracujících architektonických kanceláří Studio Perspektiv a Grido a návrh od ateliéru Med Pavlík architekti. Třetí cenu získala společnost TŘI.ČTRNÁCT architekti. „Každý z oceněných návrhů přistoupil k řešení problematiky školy jinak a přináší zadavateli pestrou paletu názorů na řešení zadání. Od rozličné koncepce umístění stavby a vazeb v území, přes funkční řešení dispozic až po materiálové pojetí. Výběr nejvhodnějšího návrhu, respektive zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace stavby, vzejde z navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění, které připravujeme na první čtvrtletí příštího roku, “ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký. Podrobnější informace ke všem soutěžním návrhům jsou k dispozici na webových stránkách města www.pardubice.eu/zakladni-umelecka-skola-pardubice-polabiny.

Již od dob vzniku polabinské ZUŠky je právě její prostorová vybavenost považována za největší výzvu. „Škola bohužel nikdy neměla jedno společné pracoviště pro všechny obory a je tak více než 50 let rozeseta po celém sídlišti Polabiny. Tato situace velice komplikuje spolupráci mezi jednotlivými obory i pedagogy a přirozený rozvoj školy. Proto jsme jako škola velmi vděčni zřizovateli, statutárnímu městu Pardubice, že spolu s námi vnímá tuto silnou potřebu nové společné budovy ZUŠ Pardubice – Polabiny, “ podotýká ředitel ZUŠ Pardubice-Polabiny Jiří Kabát.

Základní umělecká škola Lonkova v současné době nedisponuje vlastní budovou. Nejen že má několik odloučených pracovišť, její hlavní pracoviště je navíc umístěno v objektu s komerčním nájemným, které musí škola platit. Radnice se proto rozhodla vybudovat zcela novou základní uměleckou školu na pozemku města v ulici Stavbařů, kde v současné době sídlí Základní škola a Praktická škola Svítání, která se zavázala v návaznosti na rekonstrukci budovy v ulici Klášterní objekt v Polabinách opustit. „Na demolici stávajícího technicky a dispozičně nevyhovujícího objektu a výstavbě nové budovy se v rámci architektonické soutěže shodli všichni architekti vyjma jednoho, jelikož by to pro město mělo být ekonomicky výhodnější než rekonstrukce. Nový objekt bude vyhovovat parametrům a potřebám základní umělecké školy tak, aby bylo možné sem přesunout odloučená pracoviště nacházející se v ulicích Mozartova, Nová a Kosmonautů. ZUŠce by to ulevilo v nákladech spojených s nájemným, u objektů v majetku města bychom mohli hledat možnosti k dalšímu jejich využití pro další občanskou vybavenost nebo posoudit jejich zbytnost a nabídnout je v prodeji například formou dražby, “ vysvětluje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že zbylá tři odloučená pracoviště, která fungují při ZŠ Dubina, ZŠ Svítkov a ZŠ Lázně Bohdaneč, zůstanou na svém místě, aby je žáci těchto škol měli co nejblíže.

Nová budova a s ní i budoucí ZUŠka by se měla stát novým přirozeným kulturním a společenským centrem Polabin, nejen školou určenou pouze k výuce. „Škola by měla být otevřená a přátelská pro rodiny i s malými dětmi, ne uzavřená, plná restrikcí a nutící maminky s malými dětmi čekat na sourozence venku v zimě. Měla by poskytovat komfort a možnost vyučovat i vystupovat s velkými soubory, ne řešit velikost těchto těles podle toho, aby se „někam vešly“. Měla by poskytnout možnost širšího využití nových technologií v rámci výtvarky, ne podmiňovat umístění digitálních zařízení rozmístěním, počtem a funkčností zásuvek. Měla by být místem setkávání a diskuse mezi všemi učiteli, ne institucí, kde se všichni potkají jen na pedagogických poradách. Měla by to být budova krásná, kterou se budou Pardubice chlubit a my všichni uvnitř hrdě prezentovat, nejen místo kam se chodí do práce, “ podotýká ředitel Kabát, podle jehož slov všechny tyto atributy oceněné soutěžní návrhy naplňují. „Věřím, že na základě výsledků architektonické soutěže a z následného jednacího řízení vzejde projekt a následně i stavba funkční základní umělecké školy, která bude odpovídat významu krajského města Pardubic a trendům ve vzdělávání 21. století, “ doplňuje Rychtecký s tím, že město se bude snažit hledat dotační podporu na výstavbu nového objektu ZUŠky, neboť její cena by se měla pohybovat okolo 220 milionů korun.

Všechny soutěžní návrhy včetně modelů jsou k vidění na veřejné výstavě v budově ZUŠ Lonkova 510, a to do 6. prosince 2022. 

 Zdroj: tiskové MMP