MENU

Lentilka slaví 30 let. Na pomoc dětem otevřela nové multisenzorické centrum

Lentilka slaví 30 let. Na pomoc dětem otevřela nové multisenzorické centrum

Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum zřízená městem letos slaví třicetiny. Vznikla v roce 1992 jako dětské rehabilitační centrum a denní stacionář primárně pro děti s tělesným postižením a logopedickými. Postupně Lentilce přibývaly děti s poruchami autistického spektra a dalšími diagnózami a stacionář se změnil na v České republice unikátní integrační školku. Lentilka slaví ve velkém, a to otevřením nového multisenzorického centra, ve kterém je možné hravou formou rozvíjet pohyb, smyslové vnímání i rozumové dovednosti dětí.

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum je často je první instancí, kam se dostávají rodiče s dětmi nejčastěji kolem druhého roku života na základě určitých pochybností ve vývoji dítěte. „Lentilka patří v republice k naprosté špičce co se týče komplexnosti péče o děti s hendikepem. Ročně poskytuje péči v integrační školce průměrně 65 dětem, v rámci rehabilitačního centra pak ošetří na tisíc dětských pacientů za rok. Z rozpočtu města přispíváme na provoz tomuto našemu zařízení téměř 11 milionů korun. Lentilka zároveň poskytuje metodickou a konzultační pomoc s integrací dětí do běžných tříd v našich školkách, “ informoval náměstek primátora pro školství, sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký s tím, že město do vylepšování zázemí a budov investovalo v posledních letech přes 20 milionů korun. „Ještě v letošním roce se rekonstrukce dočká sociální zařízení, přípravna jídel a další zázemí za 3,5 milionu korun. Pro kvalitní práci je však potřebná i včasná diagnostika příčin, proto finančně podporujeme také nákup diagnostických nástrojů pro spolupracující ambulanci klinické psychologie, “ objasnil Rychtecký.

 Původně denní stacionář nabízel také zdravotní služby jako klinickou logopedii, rehabilitace a na místě působil odborný zdravotnický personál včetně lékaře. „Postupně se začala měnit klientela i v souvislosti s nárůstem počtu dětí zejména s poruchami autistického spektra, přibývaly také děti s jiným diagnózami. Stacionář se tak změnil na integrační školku, což je unikátní model v České republice. V současnosti jsou v Lentilce integrační třídy po maximálně 15 dětech, “ uvedla ředitelka Lentilky Gabriela Bělková. „Ve třídách učí pedagogové i speciální pedagogové, kteří se věnují individuálně dětem s handicapem, skupinu dětí vede učitelka se školním vzdělávacím programem jako mají děti v běžných školkách, vypomáhá i asistent pedagoga. Ze skupinové integrace mají užitek jak děti s postižením, tak děti zdravé či s lehkým znevýhodněním. Naše rehabilitační centrum pak poskytuje logopedické služby, fyzioterapii rozšířenou o ergoterapii a řadu dalších aktivit, a to nejen dětem ve školce, ale i ambulantním klientům do 18. roku života dojíždějících na terapie z Pardubic a okolí, “ doplnila Gabriela Bělková. Součástí Lentilky je i speciální třída pro děti s poruchami komunikace, sociální integrace a poruchami autistického spektra, které mají individuální a vysoce odbornou péči a podporu.

Lentilka u příležitosti oslav kulatin nadělila svým klientům velkolepý dárek. V úterý 11. října otevřela multisenzorické centrum, ve kterém je možné hravou formou rozvíjet pohyb, smyslové vnímání i rozumové dovednosti dětí. „Koncepty senzorické integrace a tzv. snoezelen, tedy multismyslový koncept, patří mezi současné trendy v rehabilitaci i pedagogice a zaměřují se na celkový rozvoj dětí propojením smyslového vnímání za použití speciálních pomůcek, například závěsných houpaček, světelných vláken, vodního lůžka nebo vibračních pomůcek. Centrum je určeno především pro děti s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, děti s různými těžkými logopedickými vadami, specifickými poruchami učení a děti s poruchami autistického spektra, “ představila novinku ředitelka Gabriela Bělková.

 Nové multisenzorické centrum pomůže dětem s různorodými zdravotními znevýhodněními hravou formou rozvíjet jejich celkový opožděný psychomotorický vývoj se zaměřením na rozvoj všech smyslů spolu s koordinací a rovnováhou. Využíván bude jak při denních aktivitách v rámci školky, tak i v rámci odborných terapií. Součástí multismyslového centra je i muzikoterapie, která vede u dětí k navození pozitivních, radostných změn v oblasti těla, duše a emocí.

Veřejnost se může přijít do Lentilky podívat ve dnech otevřených dveří 14. a 17. října, více informací zájemci najdou na www.drclentilka.cz.

 Zdroj: tiskový úsek města