MENU

Hledáme dodavatele pro přístavbu MŠ Kamarád

Hledáme dodavatele pro přístavbu MŠ Kamarád

Ve volbách jsme slíbili, že otevřeme více míst pro žáčky v mateřinkách a nyní pracujeme na tom, abychom tento slib dotáhli do finále! V MŠ Kamarád v Teplého ulici na Dukle přibude 100 míst. Do budování přístavby se chceme pustit co nejdříve, proto brzy začneme hledat dodavatele. Radní města jednohlasně schválili vypsání výběrového řízení. 

 

Co vše se změní?

  •  Vybudují se 4 nové třídy, a to i pro děti od dvou let.
  •  Zmodernizuje se kuchyně a navýší se její kapacita.
  •  Upraví se zahrada a přidají se herní prvky.
  •  Přístavba se propojí se současným objektem.
  •  Stávající školku čeká částečná rekonstrukce.
  •  A třešnička na dortu? Část školky dostane zelenou střechu a část fotovoltaické panely.

Cílem je zprovoznit nové prostory pro školní rok 2025/2026. Cena přístavby dle projektu dosahuje 111 milionů korun. Město usiluje o získání dotace.  Stavební program je navíc nastaven tak, aby výstavba co nejméně omezila provoz stávající školky. 

„V přístavbě počítáme s naplněním podmínek pro přijímání dětí již od dvou let. Nová kapacita bude sloužit pardubickým rodinám bydlícím od Opočínku přes Svítkov, Duklu, Višňovku až po Dražkovice, tedy ze třetího školského spádového obvodu. Přístavba je investičně i finančně nejefektivnější cestou k navýšení potřebné kapacity, “ shrnul první náměstek primátora zodpovědný za školství, ekonomiku a rozpočet Jakub Rychtecký s tím, že Pardubice v posledních letech navýšily kapacity škol a školek o 400 míst. Přesto jsou další místa potřeba.

Nová část školky obsadí východní část pozemku, která nyní slouží jako parkoviště a sklad odpadu. Před budovou mateřinky vznikne nové průjezdné parkoviště a počítá se i se zastřešeným stáním pro kola. Upraví se ale i zahrada.

„Zahrada včetně herních prvků dostane nový kabát a v neposlední řadě se počítá i s navýšením kapacity stravovacího zařízení a výstavbou kanceláří pro pedagogické pracovníky. Pro zvýšení soběstačnosti školy bude na střeše vybudována fotovoltaika, která bude pokrývat celou jižní stranu přístavby, v části přístavby počítáme i se zelenou střechou, “ okomentoval blížící se investici 1. náměstek primátora Jakub Rychtecký. Doplnil, že prostory tříd, které budou touto přístavbou obsazeny, se přemístí do nové části, kde vznikne nové hygienické a skladovací zázemí. Venkovní prostor bude obohacen o modulární buňky pro skladování hraček, lezeckou stěnu a kreslící tabuli.