MENU

Dva tisíce dětí projdou preventivním vyšetřením zraku

Dva tisíce dětí projdou preventivním vyšetřením zraku

Mít oči k vidění je název projektu, který se u dětí zaměřuje na prevenci v oblasti zraku. Pardubice ho podpořily 800 tisíci korunami.

 

„Projekt je zaměřený na včasnou zrakovou prevenci u předškolních dětí. Letos v našich školkách projdou vyšetřením zdarma 2000 dětí, “ uvádí náměstek primátora zodpovědný za školství a zdravotnictví Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.

Screening podstupují děti, které do školky nově nastoupí, ale také ty v posledním ročníku, a to přímo ve školce. Děti, které do školy nechodí, mohou přijít na screeningové dny organizace PROZRAK do pardubické nemocnice. „Každá koruna investovaná do včasného záchytu zrakových vad u dětí v předškolním věku se vyplatí, protože se daří řadu očních vad odstranit včasnou léčbou a tréninkem zraku na základě následné odborné péče, “ objasnil Rychtecký.

Část dotace jde také na provoz Centra integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění, které se nachází v areálu nemocnice a město ho pomohlo založit a vybavit. Působí v něm například pedagog tyfloped, který s dětmi pomocí speciálních přístrojů a formou hravých činností provádí „reedukaci“ zraku. „Výhodou tohoto centra je, že v něm děti intenzivně cvičí tupozraké oko, “ dodal Jakub Rychtecký.