MENU

Chystá se nové Centrum sociálních služeb SMYSL

Chystá se nové Centrum sociálních služeb SMYSL

Organizace zaměřující se na práci s lidmi se smyslovým postižením by mohly být brzy sdruženy pod jednou střechou. Napomůže tomu vybudování Centra sociálních služeb Smysl v ulici Bělehradská, kde v současné době již několik organizací zabývajících se sociální péčí funguje, další sem budou přesunuty díky přístavbě, kterou město plánuje vybudovat v jižní části budovy.


V objektu, který má město k tomuto účelu vytipováno, již působí Péče o duševní zdraví, Středisko rané péče v Pardubicích, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje a HELP Centrum. Radnice by do zamýšleného centra chtěla následně přesunout i další subjekty zahrnující Tyflocentrum Pardubice, Centrum pro dětský sluch TamTam, Středisko Audiohelp, Tyfloservis a SONS. „Naším cílem je vytvořit zde moderní centrum, které bude poskytovat komplexní sociální a související služby pro osoby se smyslovým a zdravotním postižením na jednom místě, které se často objevují v kombinaci. Klientům těchto služeb chceme nabídnout maximální komfort v prostorách, které budou plně bezbariérové a přizpůsobené jejich potřebám. Předpokládané investiční náklady na výstavbu i rekonstrukci zahrnující i prostory stávajících organizací Střediska rané péče a Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje podle zpracovaného návrhu stavby jsou 61,5 milionu korun včetně DPH, kdy 20 procent z této částky tvoří rozpočtová rezerva, “ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast sociálních služeb a zdravotnictví Jakub Rychtecký s tím,  že poptávka po této péči již překračuje možnosti zázemí současných služeb. Objekt v majetku města v ulici Bělehradská čp. 389 je navíc dopravně dobře dostupný a v docházkové vzdálenosti od zastávky MHD.

Poskytovatelé zmíněných potřebných sociálních služeb působí na území města již dlouhou dobu, někteří však doposud sídlí v technicky nevyhovujících prostorech. „Jedním z častých problémů je nedostatečná bezbariérovost objektu, což výrazným způsobem limituje rozvoj poskytovaných služeb. Přesunem těchto organizací bychom zajistili klientům větší komfort a zároveň bychom uvolnili nebytové prostory ve vlastnictví města, které by mohly být využity k dalším účelům. Například uvolněné zázemí v areálu školky v budově na Závodu míru by mohlo sloužit k vytvoření potřebných nových kapacit mateřské školy i s ohledem na plánovanou bytovou výstavbu v této lokalitě, “ dodává náměstek Rychtecký a dodává, že město tímto záměrem naplňuje úkoly vyplývající z akčního plánu komunitního plánování a z platného Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb na období 2021-2025.

Rekonstrukce by se dotkla nevyužívané části technického jižního křídla, vzniklé po redukci předávací stanice tepla. Objekt by bylo zároveň možné rozšířit částečnou nadstavbou nad severním a středním křídlem. Při výběru barevného řešení autoři kladli důraz na barevné kontrasty, což odpovídá cílové skupině uživatelů, tedy klientům se zrakovým handicapem. Součástí rekonstrukce by také bylo vybudování rampy a výtahové věže, co nejjednodušší řešení vnitřních prostor s ohledem na bezbariérovost, revitalizace okolí a vzhled domu, případně vylepšení adaptačních opatření včetně možnosti pochozí zelené střechy.

Návrh úprav pro město zpracovalo studio Air atelier po úzkých konzultacích s organizacemi, pro které je objekt určen. O investičním záměru výstavby Centra sociálních služeb budou tento čtvrtek jednat zastupitelé města Pardubic včetně vyčlenění potřebných finančních prostředků na další stupně projektové dokumentace až pro provedení stavby. Samotná výstavba a rekonstrukce by tak mohla odstartovat v roce 2024.

Zdroj: Tiskový úsek, statutární město Pardubice