MENU

Centrum sociálních služeb SMYSL má zelenou

Centrum sociálních služeb SMYSL má zelenou

Jsme o krok blíž k vytvoření centra pro organizace působící v oblasti sociálních služeb. Centrum sociálních služeb SMYSL vznikne po přístavbě a rekonstrukci stávajícího objektu v Bělehradské ulici v Polabinách. Radní schválili investiční záměr na rekonstrukci včetně návrhu financování a následně ho podpořili také zastupitelé.

Objekt, který se nachází na adrese Bělehradská 389 v Polabinách, je v nevyhovujícím stavu a nedokáže uspokojovat potřeby týkající se bariérovosti. 

„SMYSL je řešením potřeb občanů se zdravotním, smyslovým a kombinovaným hendikepem. Objekt bude rozšířen o novou přístavbu v jižní části budovy, což umožní přesun dalších organizací. Vytvoří se tím jedinečná platforma pro spolupráci a potřebnou péči. Stavba moderního bezbariérového objektu přinese významné zlepšení kvality péče o nové, ale i stávající klienty, “ přiblížil 1. náměstek primátora Jakub Rychtecký zodpovídající za sociální politiku, ekonomiku a rozpočet.
 
SMYSL spojí pod jednu střechu tyto organizace:
🟠Péče o duševní zdraví
🟣Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.
🟠Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje o.p.s.
🟣Středisko Audiohelp z.s
🟠SONS
🟣TyfloCentrum Pardubice
🟠Centrum pro dětský sluch Tamtam
🟣Tyfloservis
🟠Půjčovna a prodejna pomůcek HELP centrum, s.r.o.
 
„Dále je třeba zmínit, že budova v majetku města je výhodně situována z hlediska dopravní dostupnosti a nachází se v bezprostřední blízkosti zastávky MHD, což hrálo svou roli při hledání nového místa z pohledu přístupnosti. Přestěhováním organizací do adaptované budovy na Bělehradské 389 by došlo k uvolnění stávajících nebytových prostor města, které organizace užívají, což by mohlo mít přínos v jejich využití pro další důležité identifikované potřeby. Zejména objekt ve stávající mateřské školce Závodu míru, který dnes využívá Tyflocentrum, by mohl opět sloužit pro potřeby pardubických rodin a dětí předškolního věku, “ doplnil Jakub Rychtecký.
 
Předpokládané investiční náklady jsou podle prováděcí dokumentace 120 milionů korun včetně DPH. Město se pokusí získat dotaci ve výši 55 milionů korun z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Záměr dostal zelenou také od zatupitelů, takže nyní nic nebrání tomu, aby město začalo vybírat dodavatele stavby.