MENU

Centrální polytechnické dílny se brzy schovají pod střechu

Centrální polytechnické dílny se brzy schovají pod střechu

Projekt vzdělávacího centra Centrálních polytechnických dílen (CPD) a Galerie města Pardubic (GAMPA) nabývá stále zřetelnější podoby. Ještě nedávno řemeslníci pracovali na stavbě nosných konstrukcí objektu CPD, které jsou v současné době dokončeny, a v následujících měsících se pustí do pokládky střešního pláště.


„Harmonogram stavby se zatím daří naplňovat. Všichni dělají vše pro to, aby tento termín neohrozila ani situace na stavebním trhu spojená s nedostatkem materiálu. Samotná stavba by měla být dokončena na jaře roku 2023, otevření objektu veřejnosti a zahájení provozu předpokládáme v září roku 2023. Díky poloze objektu a proskleným částem budou mít návštěvníci navíc krásný výhled na město, což považuji vedle unikátní architektury za jednu z přidaných hodnot celého projektu, “ informuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

V současné době jsou dokončeny hlavní nosné konstrukce objektu CPD. Probíhají práce na instalaci rozvodů vzduchotechniky a topení, budují se vnitřní příčky a objekt je postupně osazován fasádními panely. Práce postupně pokračují na obou projektech, na objektu CPD finišuje stavba monolitických konstrukcí a vnitřních příček. V případě Galerie města Pardubic se řemeslníci zabývají výstavbou konstrukcí stropů.

„V následujících měsících budeme dokončovat osazení fasádních panelů na objekt Centrálních polytechnických dílen, budeme osazovat okna a započne realizace pohledové části fasády. Kromě toho začneme také s pokládáním střešního pláště na objekt CPD, dokončeny budou nosné konstrukce objektu GAMPA a v plánu je také betonáž podlah, “ popisuje harmonogram stavby a její průběh Milan Voráček ze společnosti Metrostav, která pro město tyto projekty realizuje.

Areál Winternitzových automatických mlýnů, jejichž provoz byl ukončen v roce 2013, patří mezi nejvýznamnější stavby moderní české architektury, navíc se jedná o jednu z technických kulturních památek na území ČR. Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic, jejichž stavba odstartovala v prosinci 2020, se budou nacházet v místě bývalého skladu balené mouky, který spolu se souvisejícími pozemky a projektovou dokumentací město od soukromého vlastníka odkoupilo v roce 2018. V současné době se v areálu připravují kromě CPD a GAMPy další dva projekty, jako je rekonstrukce sila a veřejného parteru včetně krajské Gočárovy galerie.

Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic promění část mlýnů v kulturně vzdělávací centrum celé Hradubické aglomerace, která prostřednictvím nástroje ITI podpoří tento projekt dotací přes 152 milionů korun. „CPD budou nadstandartním edukačním centrem mimo jiné s učebnami robotiky a IT, které budou vybaveny špičkovou technologií. V současné době se připravují dílčí výběrová řízení na dodavatele speciálního nábytku a didaktických pomůcek, která budou vyhlášena v nejbližších dnech. Další výběrová řízení na vybavení, jako je Svět dětí, budou vyhlášena během letních prázdnin, “ uzavírá náměstek Rychtecký.

Zdroj: Tiskový úsek, statutární město Pardubice