MENU

Brána borců by brzy mohla sloužit veřejnosti

Brána borců by brzy mohla sloužit veřejnosti

Chátrající Brána borců by se brzy mohla dočkat nové podoby. Díky plánované proměně této kulturní památky, kterou na svém včerejším jednání odsouhlasili radní města, by Brána borců získala novou funkci a stala se nedílnou a využívanou součástí rekonstruovaného stadionu Arnošta Košťála. O investičním záměru, jehož odhadované náklady dosahují výše téměř 32 milionů korun bez DPH, budou na svém lednovém zasedání ještě jednat zastupitelé města.

Památka by tak díky rekonstrukci mohla získat nový rozměr. „Objekt, který je kulturní památkou, je ve velmi špatném technickém stavu a vedle nově zrekonstruovaného stadionu by jeho ponechání v tomto stavu nebylo důstojné. Právě proto navrhujeme ve změně rozpočtu 2,5 milionu korun na zajištění kompletní projektové dokumentace, aby rekonstrukce mohla začít co nejdříve. Po rekonstrukci by zde vznikl prostor pro další kulturní, společenské a volnočasové aktivity pro veřejnost, návrh navíc vytváří přirozenou promenádu a průstup územím, který bude souběžný s ulicí U Stadionu a hlavní pěší trasou v Tyršových sadech, “ vysvětluje k plánovanému investičnímu záměru náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku, rozpočet a sport Jakub Rychtecký s tím, že studie byla konzultována také s dědicem autorských práv, architektem Miroslavem Řepou a orgány památkové péče. Ten stál spolu s fotbalovým historikem Radkem Klierem i za pojemnováním stadionu po slavném holteiérovi, fotbalovému podporovateli a odbojáři Arnoštu Košťálovi.

Objekt, který původně sloužil jako tribuna stadionu při ulici U Stadionu a je kulturní památkou ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Ve střední vrchní části se nachází původní zastřešené orchestřiště. Prostor pod tribunou sloužil jako úkryt pro diváky před deštěm a sociální zázemí. V průběhu let objekt prošel mnohými, někdy i nevhodnými přestavbami, následně přestal být využíván a rychle chátrá, což by se právě díky tomuto investičního záměru mělo co nejdříve změnit. Rekonstrukcí objektu Brány borců vzniknou pokladny, kavárna, fan shop a otevře se zde společenský prostor pro konání kulturních a dalších akcí. "Návrh rekonstrukce od pana architekta Chmelíka je velmi kvalitní, dovedu si představit, že vybavení interiérů a koncepci vnitřního provozu by mohl řešit provozovatel, jak se osvědčilo v případě kavárny v Tyršových sadech," říká náměstek Rychtecký.