MENU

Avizované snížení úvazků přímé pedagogické práce zástupců ředitelů.

Avizované snížení úvazků přímé pedagogické práce zástupců ředitelů.

Informace MŠMT o připravované úpravě snížení přímé pedagogické práce zástupců ředitele přinesla pozitivní očekávání. Přinese pomoc v každodenní práci ředitelům škol – skvělé. Očekávání přineslo mírné plánování. Zástupce bude k ruce více času. Mohu navýšit sníženým úvazkům učitelům. O kolik? Počkám. Vše vyřešila Vyhláška č. 75/2005 respektive její novela.

Jsem ředitelka mateřské školy, a proto mluvím za mateřské školy.

Nejen, že k žádnému snížení úvazku přímé pedagogické práce zástupkyň a zástupců ředitelek a ředitelů mateřských škol nedošlo, ale navíc byl zvýšen úvazek přímé pedagogické práce  zástupců ředitelů třítřídních mateřských škol z původních 25 hodin a celých 31 hodin. Tedy plný úvazek přímé pedagogické práce.

Opět se bude šetřit na mateřských školách? Opět se nebude pomáhat ředitelům a ředitelkám mateřských škol?

Panu ministrovi Gazdíkovi jsem věřila, že mateřské školy budou brány jako nezastupitelná součást školského systému. Opak je pravdou.

Bc. Marcela Nováčková
ředitelka MŠ Brožíkova, Pardubice